Avrupa Birliği, iklim ve enerji politika hedeflerine ulaşmak için Avrupa’nın enerji sistemini değiştirme ihtiyacı içerisine girerek 2014 yılında, Avrupa’nın enerji alanında AB Üye Ülkeleri arasındaki koordinasyonsuz ve bölünmüş enerji politikalarının bütünleştirilmesi, piyasa engellerinin aşılması ve ülkeler arasındaki enerji izolasyonunun engellenmesi amacıyla Enerji Birliği’ni oluşturmaya karar verd.

Enerji Birliği kapsamında enerji güvenliğini, sürdürülebilirliği ve rekabet edebilirlik için birbirini güçlendiren ve birbiriyle yakından ilintili beş temelden oluşan bir strateji belirlendi. Söz konusu strateji unsurları sırası ile şunlar: enerji güvenliği ve birliği, tümüyle entegre Avrupa enerji piyasası, enerji talebini dengelemek için enerji verimliliğine katkıda bulunmak, ekonominin karbonsuzlaştırılması, araştırma, yenilik ve rekabet edebilirlik.

Avrupa Enerji Birliği’nin, Araştırma, İnovasyon ve Rekabet Edebilirlik bileşeninin uygulanmasında Stratejik Enerji Teknolojileri Planı (SET Plan) büyük bir rol oynamakta. Araştırma, İnovasyon ve Rekabet Edebilirlik bileşeni altında belirlenen altı adet hedefin, SET plan kapsamında oluşturulan on adet aksiyon ile gerçekleştirilmesi planlanıyor (SET-Plan altında belirlenen on aksiyon ile ilgili detaylı bilgilere sayfasından ulaşabilirsiniz).

Aksiyonlardan bir tanesi de Endüstride Enerji Verimliliği başlığı. Bu alan AB endüstrisinin daha az enerji harcaması ve daha rekabetçi olmasına odaklanmakta. Bunun gerçekleşmesi amacıyla, ilgili ülkeler ve kurumların bir araya gelerek Uygulama Planı dokümanı hazırlandı. Türkiye’den TÜBİTAK’ın vermiş olduğu katkılarla taraf olduğu Uygulama Planı dokümanına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu dokümanda belirlenen hedeflerin ve projelerin gerçekleşmesine yardımcı olması amacıyla 27/28 Haziran 2018 tarihlerinde Brüksel’de İşbirliği Çalıştayı gerçekleştirilecek. Çalıştayda ülkeler arası işbirliği modelleri tartışılacak olup, ülkelerde devam eden program örnekleri katılımcılara bilgi olarak sunulacak.

Ekinliğin eşgüdümlü olarak devam edecek proje pazarı oturumlarında ise olası işbirliği projelerinin geliştirilmesine odaklanılacak. Oturumlarda proje fikri sunumları, uluslararası işbirliği fırsatları ve işbirliği projelerine finansal kaynaklar bulunmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.

 

 

Notlar:

Etkinliğe ait 150 kişilik bir kontenjan bulunmakta. Etkinlik kaydının yapılması zorunlu olup katılım önceliği proje fikri ileten kuruluşlara verilecek.

Uygulama planında belirtilen hedefler ve sektörler özelinde iletilecek proje fikirleri Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak. 

Çalıştay ile ilgili detaylı bilgilere ve taslak gündeme linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Etkinliğe sayfasına tıklayarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

  • Etkinlik kayıtları ve “Proje Fikri” çağrısının açılışı                     29.03.2018
  • Kayıt ve proje teslim için son tarih                                             29.05.2018
  • Katılım onayı                                                                                  Haziran Başı

SET-Plan ve ilgili çalıştay hakkında detaylı bilgi almak için Çağrı YILDIRIM veya İlknur YILMAZ (ncpenergy@tubitak.gov.tr)  ile iletişime geçebilirsiniz

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Başvuruda etkinlik kayıt belgesi ve Proje Fikri sunum materyalinin de TÜBİTAK’a iletilmesi beklenmektedir. TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri için tıklayınız.