Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Ufuk 2020’de Türkiye – II projesi kapsamında 22 Ekim 2019 tarihinde Adana’da Sheraton Otel’de TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 50  katılımcıya yönelik Proje Yazma Eğitimi gerçekleştirildi.

Merve Diyar tarafından yapılan açılış konuşmasında KOBİ’lere yönelik Ufuk2020 programlarından ve  Ufuk2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan kısaca bahsedildi. Programın devamında projeyi yürüten konsorsiyumun takım lideri Sn. Aleksander Bakowski tarafından Ufuk 2020’de Türkiye – II gerçekleştirirken, katılımcılara proje kapsamında yapılacak tüm etkinliklerle ilgili bilgiler aktardı. Sn. Bakowski’nin ardından, projenin KOBİ uzmanlarından Sn. Philip Sowden, güncellenen KOBİ Hızlandırıcı programı ile ilgili bir sunum yaptı. Projenin eğitim koordinatörü Sn. Nikolaos Floratos ise katılımcılara KOBİ aracı kapsamında “Nasıl başarılı bir teklif yazılır?” konusunda bir eğitim gerçekleştirdi.

Aktif katılım gerektiren eğitimler, soru-cevap oturumları ve gün boyu süren bire bir görüşmeler vasıtasıyla 50 katılımcı için aktif bir eğitim gerçekleştirilirken, katılımcılar hem TÜBİTAK, hem projenin kilit uzmanları, hem de birbirleriyle ağ kurma fırsatı yakaladılar.

TÜBİTAK yetkililerinin ve projenin uzmanlarının katılımcıların ilgilerine yönelik teşekkürleri ve bundan sonraki iş birliklerine dair temennileri ile eğitim sonlandırıldı. 

Katılımcılar etkinlik süresince TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası Merve Diyar ve Tarık Şahin ile temas etme fırsatı buldular