TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmekte olan destek programları kapsamında başvurusu bulunan projelerin değerlendirme sürecinde Ar-Ge Merkezi çalışanlarının da hakem olarak görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece projelerin Endüstriyel Ar-Ge ve yenilik düzeyinin yanında ticarileşme potansiyelinin (ithalatı azaltıcı etkisi, ihracat potansiyeli vb.) sektörün içinde olan ve piyasanın yapısını ve özelliklerini, rekabet olanaklarını daha yakından tanıyan araştırmacılar tarafından değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Bu kapsamda Ar-Ge merkezinizde çalışmakta olan araştırmacılarınızdan TEYDEB projelerinin değerlendirilmesinde hakem olarak görev almak isteyenlerin TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) (https://arbis.tubitak.gov.tr) üzerinden bilgilerini güncellemeleri ve kaydı bulunmayanların sisteme kaydolmaları için gerekli duyurunun yapılması hususunda desteğinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Hakemlik görevi almak isteyen araştırmacıların ARBİS’te “Deneyim/İşyeri Bilgileri” bölümünde mevcut işyeri bilgilerine ilişkin düzenleme yapılan alanda kendilerini Ar-Ge Merkezi Çalışanı olarak belirtmeleri ve “Görev Alma Tercihi” bölümünde TEYDEB Hakemlik Talebine ilişkin seçim yapmaları önem arz etmektedir.

 

ARBİS Ekranları (Yardım)

 

 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ar-ge-merkezi-arastirmacilarina-teydeb-projelerinde-hakemlik