TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 40 adet proje çağrısı açıldı.

 

Bu program kapsamında sunulacak olan proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak, uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

 

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 22/06/2018 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin belirlenen son tarihe kadar ıslak imzalı olarak veya “Proje-Başvuru Sistemi E-imza Servisi” üzerinden nitelikli elektronik sertifika ile e-imzalı olarak Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. E-imzalı başvurular için “Elektronik Başvuru Çıktısı”nın ve başvuru sırasında elektronik başvuru sistemine yüklenmiş olan dosyaların ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek yoktur.

1003 programına ait başvuru formları güncellenmiştir. 1. ve 2. aşama başvuruları sırasında güncel formların kullanılmaması halinde proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır. Güncel başvuru formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1003-BIT-AKAY-2018-1 Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-BBIL-2018-1 Performans Artırmaya Yönelik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-BGUV-2018-1 Elektronik Hizmetlerde Güvenlik
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-EOGR-2018-1 Yenilikçi, İnteraktif Eğitim Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-GNBT-2018-1 Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-GOMS-2018-1 Gömülü Yazılımlar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-KNTM-2018-1 İleri Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-MNOE-2018-1 Minyatür MEMS Anten Dizileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-ROME-2018-1 İleri Düzey Robotik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-MAK-OTOM-2018-1 İleri Kontrol Sistem Tasarımları
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-MAK-ROME-2018-1 Robot Tasarımı ve Mimarisi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-OTO-BTRY-2018-1 Şarj Ekosistemi Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-BMED-2018-1 Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-BORT-2018-1 Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-GUNS-2018-1 Yeni Nesil Güneş Hücre Sistemleri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-HPIL-2018-1 Hidrojen Değer Zinciri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-KOMR-2018-1 Kömür, Biyokütle ve Atık Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-YENI-2018-1 Biyoenerji
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-HVU-UCAK-2018-1 Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik Yenilikçi İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-OTO-BTRY-2018-2 Uzun Menzilli Araç Batarya Yapı ve Sistemleri Geliştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-OTO-MALZ-2018-1 Enerji ve Maliyet Etkin Alternatif Malzeme Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-GRFN-2018-1 Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-NKLR-2018-1 Nükleer Güvenlik
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-ASIT-2018-1 Kanser Aşısı
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-HZMT-2018-1 Biyoistatistik
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-ILAC-2018-1 Yenileyici Hücre Tedavi Ürünleri Geliştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-KLNK-2018-1 Rejeneratif Tıp Alanında Klinik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-TANI-2018-1 Yenilikçi Tanı Kitleri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-TTIP-2018-1 Kardiyovasküler Hastalıklar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-TTIP-2018-2 Nadir Hastalıklar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-AILE-2018-1 Boşanma
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-AILE-2018-2 Aile İçi Şiddet
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EGTM-2018-1 Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EGTM-2018-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EKBY-2018-1 Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EKBY-2018-2 Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-KENT-2018-1 Yaşam Çevreleri ve Yerleşme İçi İlişkiler
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-KLTR-2018-1 Kültürel Yapı, Kültürel Değişim ve Kültürlerarası Etkileşim
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-TARH-2018-1 Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-GDA-TRLA-2018-1 Yağ Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-40-yeni-cagri-acildi