Avrupa İnovasyon Konseyi (European Innovation Council – EIC) , çığır açan ve radikal teknolojileri belirlemek, desteklemek ve ölçeklendirme için Avrupa’nın en iddialı inovasyon girişimidir. EIC, Ufuk Avrupa programında 10,1 Milyar Avroluk bütçesi ile Avrupa’da erken aşamadaki araştırmadan başlayarak start-up ve scale-up seviyesine kadar tek durak olma görevi üstlenmiştir. Avrupa’yı bir sonraki stratejik teknoloji alanında lider konuma koymayı ve özellikle derin teknolojinin yaygın olduğu, cinsiyet dengesine dayalı yeşil ve dijital ekonomiye geçiş noktasında EIC güçlü bir vizyona sahiptir. Bu kapsamda oluşturulan EIC Kurulu, EIC’nin etkisini en üst düzeye çıkarmak için strateji belirleme, Ufuk Avrupa Programı boyunca oluşturulacak Çalışma Programı’nı oluşturma ve EIC Kılavuz (EIC Pathfinder) programının etkin yönetiminde önemli rol oynayan tematik portföyler hakkında tavsiyelerde bulunma görevlerine sahiptir. Bu doğrultuda EIC Kurulu’nda araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve ekosistem kurucular dahil inovasyon ekosisteminin önemli paydaşlarına söz hakkı vermek üzere bir çağrı açılmıştır.

Ufuk Avrupa mevzuatına göre, EIC Kurulunun görevleri Avrupa Komisyonu’na aşağıdaki konularda tavsiyede bulunmaktır:

 • Ufuk Avrupa “Yenilikçi Avrupa” sütunu kapsamındaki EIC bileşeni için genel strateji belirlenmesi ve uygulanması;
 • EIC aksiyonlarının uygulanması için çalışma programının oluşturulması;
 • EIC Hızlandırıcı için proje tekliflerinin inovatif yönünün ve risk profilinin değerlendirilmesi için kriterlerin belirlenmesi, uygulanması ve hibe, yatırım ve diğer finansman biçimlerinin uygun dengesinin sağlanması;
 • EIC Kılavuz stratejik proje portföyünün belirlenmesi;
 • EIC Program Yöneticilerinin profili

EIC Kurulu üyeleri Avrupa’daki inovasyon ekosistemlerinin gelişimine katkıda bulunacak konular, özellikle “EIC Topluluğu” girişimcilerinin bölgesel ve ulusal düzeyde karşılaştığı düzenleyici zorlukları belirleme ve EIC portföyünde ortaya çıkan teknoloji trendleri konusunda Avrupa Komisyonu’na öneri vermekten de sorumlu olacaktır.

Ayrıca EIC kapsamında fonlanan “EIC Topluluğu”nu daha geniş inovasyon ekosistemine taşıma, özellikle yatırımcılar, önemli şirketler ve inovasyon tedarikçileri ile bağlantı kurmaya yönelik iletişim faaliyetlerine destek verecektir. Bunun yanında EIC yapısını markalaştırmak için EIC Elçileri olarak hareket edeceklerdir.

EIC Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca, finanse edilen yenilikçilerin EIC Topluluğu ile daha geniş ekosistem, özellikle yatırımcılar, şirketler ve kamu alımları arasında bağlantı kurmaya yönelik olanlar da dahil olmak üzere, erişim ve iletişim faaliyetlerine katkıda bulunacaktır. Genel olarak Kurul üyeleri, “EIC Elçileri” olarak hareket ederek EIC markasının genel prestijini yükseltmeye katkı vereceklerdir.

EIC Kurulu üyelerinin aşağıda belirtilen rol ve sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • Avrupa veya küresel düzeyde inovatif girişim kuran ve ölçeklendiren girişimciler;
 • Yatırımcılar ve Girişim sermayesi firmaları;
 • Gelecek ve gelişen teknolojilerle ilgili alanlarda lider uzmanlığa sahip araştırmacılar ve akademisyenler;
 • Özellikle bilgi/teknoloji transferi olmak üzere inovasyon ekosistemi geliştirmede ve inovasyon ajanslarını/kuluçkalarını/hızlandırıcılarını yönetmede deneyime sahip bireyler;
 • Kamu sektörü ve sosyal inovasyon uzmanları, inovasyon konusunda akademik uzmanlar
 • Komisyon, başvuruları değerlendirirken aşağıdaki kriterleri dikkate alacaktır:
 • İnovasyona yönelik vizyon, yaratıcılık ve etki yaratma kapasitesi;
 • Çığır açan teknolojiler ve yıkıcı inovasyonlarla ilgili alanlarda Avrupa ve küresel düzeyde kanıtlanmış ilgili yetkinlik ve deneyim;
 • Başvuranın kendi kuruluşundaki liderlik pozisyonu;
 • Takdir veya başarılar;  (örneğin ulusal, Avrupa veya küresel düzeyde elde edilen ödüller)
 • Güçlü iletişim ve savunuculuk becerileri ve iyi İngilizce bilgisi.

Avrupa Komisyonu, Eylül ayında faaliyetlerine başlaması beklenen EIC Kurulu’na atanmak üzere 15 ila 20 üye seçecektir. Üyeler iki yıllık bir görev süresi için atanırlar.

Ayrıntılı bilgi ve başvurular için tıklayınız.