11 Temmuz 2019 tarihinde Avrupa Komisyonu, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün (EIT) yasal dayanağı ve 2021-2027 yeni Stratejik Yenilik Gündemi için güncelleme önerisinde bulundu.

EIT, 2008’de oluşturulan ve Avrupa’nın inovasyon yeteneğini güçlendiren bağımsız bir AB organıdır. 11 Temmuz itibariyle kabul edilen öneriler, EIT’yi, Avrupa’nın inovasyon potansiyelini daha da arttırma konusundaki kararlılığını ortaya koyan bir sonraki araştırma ve inovasyon programı UfukAvrupa ile (2021-2027) uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Mevcut Stratejik İnovasyon Gündemi’ne (2014-2020) kıyasla 600 milyon Avroluk (%25) bir artışla 3 milyar Avroluk önerilen bütçe ile EIT, mevcut ve gelecekteki Bilgi ve Yenilik Topluluklarının (KIC) ve 750 yüksek öğretim kurumunun inovasyon kapasitesini desteklemeyi planlamaktadır.

EIT şu anda şirketleri, üniversiteleri ve araştırma merkezlerini sınır ötesi işbirlikleri oluşturmak üzere bir araya getiren sekiz KIC’i desteklemektedir.

2021-2027 için önerilen Stratejik Yenilik Gündemi aşağıdaki hedeflere ulaşmak üzere tasarlanmıştır:

1. Bilgi ve İnovasyon Topluluklarının (KIC) Bölgesel Etkilerini Artırmak: Gelecekte EIT bölgesel sosyal yardım stratejileri geliştirerek daha fazla yükseköğretim kurumları, işletmeler ve araştırma kuruluşlarını içerecek şekilde network’ünü güçlendirecektir. İşbirliği yapacağı ortakların seçimi ve KIC faaliyetlerinin hazırlanması daha kapsayıcı mahiyette olacaktır. KIC’ler ayrıca her bölgenin kendi rekabet avantajlarını tanımlamasını ve geliştirmesini sağlayarak ekonomik büyümeyi ve iş yaratmayı teşvik eden bir AB girişimi olan Smart Specialisation Strategies ile bağlantılar geliştirecektir.

2. Yükseköğretimin İnovasyon Kapasitesinin Artırılması: EIT, ilgi alanlarındaki ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesini sağlayacak şekilde 750 yükseköğretim kurumunu destekleyecektir. Enstitü, özellikle inovasyon kapasitesinin düşük olduğu ülkelerde faaliyetler tasarlayacak ve başlatacaktır. Bunu yaparken EIT, yükseköğrenim kuruluşlarına yönelik  bireysel değerlendirme aracı olan HEInnovate ve üniversitelere bulundukları bölgede inovasyonu nasıl geliştireceklerine olanak sağlayan bir değerlendirme aracı olan Regional Inovation Impact Assesment Framework araçlarından faydalanacaktır.

3. Yeni KIC’lerin piyasaya sürülmesi: EIT, UfukAvrupa’nın politika öncelikleriyle en çok ilgili olabilecek alanlardan seçilen iki yeni KIC’i başlatacaktır. İlk yeni KIC’in, kültürel ve yaratıcı endüstrilere odaklı olarak 2022’de başlaması planlanmaktadır. Bu sektörün yüksek bir büyüme potansiyeli, birçok yerel girişimi bulunmakta ve mevcut sekiz KIC’i tamamlayıcı niteliktedir. İkinci yeni KIC’in öncelikli alanına daha sonraki bir aşamada karar verilecek ve 2025 yılında başlatılması planlanmaktadır.

Gözden geçirilmiş EIT Regülasyonu, daha fazla yasal netlik sağlamakta ve AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı uyumu güçlendirmektedir. Yeni yasal dayanak ayrıca, ilave özel ve kamu yatırımlarını daha etkin bir şekilde teşvik etmek üzere tasarlanmış daha yalın ve basitleştirilmiş bir finansman modeli sunmaktadır. Son olarak, EIT’in yönetim yapısını güçlendirmeye hizmet etmektedir.

Sonraki adımlar

Hem gözden geçirilmiş EIT Regülasyonu hem de 2021-2027 Stratejik Yenilik Gündemi ile ilgili Avrupa Komisyonu Kararı, tartışılmak üzere Avrupa Parlamentosu ve Konseyine sunulacaktır.

Konuya ilişkin daha detay bilgiye https://eit.europa.eu/news-events/news/european-commission-proposes-eit-strategy-2021-2027 adresinden ulaşabilirsiniz.