Avrupa Birliği’nin Tuna Bölgesi Stratejisi  (EU Strategy for the Danube Region-EUSDR) 8. Yıllık Forumu 27-28 Haziran 2019 tarihinde Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenecektir. Avrupa Komisyonu ve Romanya tarafından ortaklaşa düzenlenen bu etkinlik, EUSDR’nin gelecekteki AB programlarına ve politikalarına daha iyi dahil edilmesini sağlayacak sinerjiler yaratma konusunda rekabet edebilirlik, bağlanabilirlik, bölgesel mobilite ve uyum ara yüzüne odaklanmaktadır.

Etkinliğin teşvik etmeyi amaçladığı başlıca alanlar:

  • Ulaşım, dijitalizasyon, çevre dostu teknolojiler ve turizm alanlarında stratejik projeler
  • Transnasyonal kümelenmelerin gelişimi,
  • 2020 sonrası AB politika tasarımı, yeni Uyum Politikası, Tuna Bölgesi Transnasyonal Programı,  AB Makro-Bölgesel Stratejileri

 

Avrupa Birliği’nin politikalarının oluşmasına, uygulanmasına ve izlenmesine bilimsel  araştırmalar aracılığıyla destek sağlamak amacıyla Avrupa Birliği’nin bilim ve teknoloji referans merkezi olarak hizmet vermekte olan Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (JRC), Genişleme ve Entegrasyon Eylemi (E&IA) çerçevesinde, etkinlik kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden katılacak olan araştırmacılar ve uzmanlar için ön ödemeli seyahat ve konaklama imkânı sunmaktadır.

Ön ödemeli seyahat ve konaklama aşağıdaki kriterlere dayanarak verilecektir:

  • Kültür, turizm, turizmde yeni teknolojiler ve dijitalizasyon, turizmde güvenliği sağlama, ulaşım bağlantısı ve hareketliliği, bölgesel ve makro-bölgesel büyüme ile ilgili bilimsel ve profesyonel başarılar
  • Ulaşım, dijitalizasyon, yeşil teknolojiler ve turizm alanlarındaki bilimsel ve profesyonel yayınların sayısı ve kalitesi
  • Başvuru sahibinin yukarıda belirtilen sektörlerden bir veya daha fazlasında Tuna makro bölgesinde dahil olduğu ve halen katkıda bulunduğu ve uyguladığı proje ve faaliyetlerin sayısı ve kalitesi.

 

Başvuru prosedürü hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Hizmete Özel Gizlilik Bildirimi için lütfen tıklayınız.

Sorularınız için ncpjrc@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.