Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre) JRC Araştırma Altyapıları’ndan biri olan Nanobiyoteknoloji Laboratuarı, “Eğitim ve Kapasite Geliştirme” başlığı altında bir çağrı açtı. Çağrıya, üniversiteler, araştırma kurumları, kamu kurumları ve KOBİ’ler tarafından başvuru yapılabilmekte.

JRC Nanobiyoteknoloji Laboratuarı, Ortak Araştırma Merkezi olarak disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek için tasarlanmış son teknolojiyle donatılmış tesislere sahip. Anılan laboratuvarda, manomalzemelerin, nanoilaçların, mikroplastiklerin, ileri malzemelerin karakterizasyonu ve biyolojik sistemlerle etkileşimlerinin yanı sıra, karmaşık matrislerde nanomalzemelerin ve mikroplastiklerin tespit edilmesi, tanımlanması ve karakterizasyonuna özel bir önem veriliyor.

Çağrı kapsamında JRC Nanobiyoteknoloji Laboratuarı’ndaki Eğitim ve Kapasite Geliştirme konuları şunlardır:

  • Dinamik ışık saçılımı, disk santrifüj sedimantasyonu, farklı detektörlerle asimetrik ve sedimantasyon alan akış fraksiyonları
  • Nanomalzeme – hücre etkileşimlerini incelemek ve nanomalzemenin kendine özgü doğası nedeniyle analiz geliştirme sırasında ortaya çıkan zorlukları vurgulamak için yaygın olarak kullanılan in vitro deneylere (uygulamalara) giriş
  • Yüzey plazmon rezonansı ve kuvars mikrobalance teknikleri kullanılarak biyomoleküler etkileşim çalışmaları üzerine uygulamalı eğitim
  • Raman spektroskopisi, elipsometri, elektron mikroskobu ve XPS ve/veya ToF-SIMS kullanarak yüzey kimyası analizine giriş eğitimi
  • Tek partikül tespiti dahil ICP-MS uygulamalı eğitim.

Sıralanan çerçevede bulunan JRC Araştırma Altyapıları’na erişim ücretsiz.

 

Notlar:

Kullanıcıların seyahat ve geçim masrafları JRC tarafından karşılanacaktır.

Son başvuru tarihi: 03/06/2019

Çağrı detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Sorularınız için ncpjrc@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.