Araştırma Altyapılarının omurgasını oluşturan Uluslararası Erişim (Transnational Access–TA) ve Uzaktan Erişim (Virtual Access–VA) çağrıları, önceki Çerçeve Programları ve Ufuk2020 Programı ile desteklenmiş ilgili araştırma altyapıları tarafından yayımlanmakta. 

Uluslararası Erişim faaliyetlerine fiziksel olarak (istediğiniz laboratuvar/makine/ekipman) herhangi bir ücret ödemeden ulaşırken bütün seyahat masraflarınızı ve ilgili ülkede geçireceğiniz süre boyunca oluşacak geçim masraflarınızı ilgili altyapı karşılıyor. Uluslararası Erişim süresi en fazla 3 ay olmak üzere istisnaî durumlar söz konusu olduğunda kalış süresi uzatılabiliyor. Uluslararası Erişim’den, akademi ve sanayiden bireysel araştırmacı ya da araştırma ekipleri başvuru yaparak yararlanıyor. Söz konusu başvuru uluslararası hakemler tarafından değerlendirilip başarılı bulunursa erişim izni başvuru sahibine veriliyor. 

Uzaktan Erişim ile fiziksel olarak yer değiştirmeksizin ihtiyaç duyduğunuz kaynağa/veriye sanal ortam üzerinden de erişebiliyorsunuz. Bu erişim tipinde değerlendirmeye alınacak bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor.

Aşağıdaki tabloda halihazırda açık Uluslararası Erişim ve Uzaktan Erişim çağrıları bilgileri yer alıyor:

 TEMA

 ALTYAPI

 ALTYAPI WEBSİTESİ

 ERİŞİM & BAŞVURU 

 BAŞVURU SON TARİH

 Elektronik Altyapı

 PRACE

 European High Performance Computing

 Uzaktan Erişim 

 01/03

 01/06

 01/09

 01/12

 Elektronik Altyapı

 EarthServer – 2

 Agile Analytics on Big Data Cubes

 Uzaktan Erişim

 Her zaman açık.

 Elektronik Altyapı

 BIOEXCEL

 Centre of Excellence for Biomolecular Research

 Uzaktan Erişim

 Her zaman açık.

 Enerji

 ECCSEL

 European Carbon Dioxide Capture and Storage Research  Infrastructure

 Uluslararası Erişim

 30/06/2017

 Enerji

 ERIGrid

 Connecting European Smart Grid Infrastructures

 Uluslararası Erişim

 15/06/2017

 Çevre ve Yer Bilimleri

 EUFAR2

 European Facility of Airborne Research in Environmental  and Geo-sciences

 Uluslararası Erişim

 Araştırma konularına göre  değişmektedir. Lütfen başvuru sayfasını  inceleyin.

 Çevre ve Yer Bilimleri

 ACTRIS-2

 Aerosols, Clouds and Trace gases research infrastructure

 Uzaktan Erişim

 Uluslararası Erişim

 Her zaman açık.

 Çevre ve Yer Bilimleri

 EUROCHAMP-  2020

 Integration of European Simulation Chambers for  Investigating Atmospheric Processes – Towards 2020 and  beyond

 Uzaktan Erişim

 Uluslararası Erişim

 Her zaman açık.

 Çevre ve Yer Bilimleri 

 IS-ENES2

 Infrastructure for the European Network for Earth System  Modelling – Phase 2

 Uzaktan Erişim

 Her zaman açık.

 Yaşam Bilimleri

 iNEXT

 Infrastucture for NMR, EM and X-ray crystallography for  translational research

 Uluslararası Erişim

 Her zaman açık.

 Yaşam Bilimleri

 EVAg

 European Virus Archive goes Global

 Uzaktan Erişim

 Uluslararası Erişim

 Her zaman açık.

 Yaşam Bilimleri

 EMBRIC

 European Marine Biological Research Infrastructure  Cluster 

 Uluslararası Erişim

 28/04/2017

 Yaşam Bilimleri

 PedCRIN

 Paediatric Clinical Research Infrastructure Network

 Uluslararası Erişim

 02/05/2017

 Malzeme Bilimleri &

 Analitik Tesisler

 LASERLAB-  EUROPE

 The Integrated Initiative of European Laser Research  Infrastructures

 Uluslararası Erişim

 Her zaman açık.

 Malzeme Bilimleri &

 Analitik Tesisler 

 ASCENT

 Access to European Nanoelectronics Network

 Uzaktan Erişim

 Uluslararası Erişim

 Her zaman açık.

 Malzeme Bilimleri &

 Analitik Tesisler

 NFFA-Europe

 Nanoscience Foundries and Fine Analysis

 Uluslararası Erişim

 15/01

 15/04

 15/07

 15/10

 Malzeme Bilimleri &

 Analitik Tesisler

 EU-NCL

 European Nanomedicine Characterization Laboratory

 Uluslararası Erişim

 Her zaman açık.

 Fizik ve Astronomi

 EUCARD-2

 Enhanced European Coordination for Accelerator  Research and Development

 Uluslararası Erişim

 Her bir tesis için başvuru tarihi  değişmektedir. Lütfen başvuru sayfasını  inceleyin.

 Fizik ve Astronomi

 AHEAD

 Integrated Activities for the High Energy Astrophysics  Domain

 Uluslararası Erişim

 Her zaman açık.

 Fizik ve Astronomi

 AIDA-2020

 Advanced European Infrastructure for Detectors at  Accelerators

 Uluslararası Erişim

 Her zaman açık.

 Fizik ve Astronomi

 EPN2020-RI

 Europlanet 2020 Research Infrastructure

 Uzaktan Erişim

 Uluslararası Erişim

 Her zaman açık.

 30/03/2017

 Fizik ve Astronomi

 ENSAR2

 European Nuclear Science and Application Research 2

 Uluslararası erişim

 Her bir tesis için başvuru tarihi  değişmektedir. Lütfen başvuru sayfasını  inceleyin.

 Sosyal ve Beşeri Bilimler

 RISIS

 Research Infrastructure for research and innovation policy  studies

 Uzaktan erişim

 Her zaman açık.

 Sosyal ve Beşeri Bilimler

 EHRI

 European Holocaust Research Infrastructure

 Uzaktan Erişim

 Uluslararası Erişim

 Her zaman açık.

 31/03/2017

 31/12/2017

 Sosyal ve Beşeri Bilimler

 IPERION

 Integrated Platform for the European Research  Infrastructure on Cultural Heritage

 Uluslararası Erişim

 15/02

 15/09

 

Güncelleme tarihi: 12/04/2017