Turkish Journal of Earth Sciences’ın “Batı Karadeniz Bölgesi’nin Tersiyer Jeoloji Evrimi” konulu özel sayısı 2020 yılı Ocak ayında yayınlanmıştır. Editörlüğü Aral Okay (İstanbul Teknik Üniversitesi), Mike Simmons (Halliburton Landmark, Milton Park, İngiltere) ve Gabor Tari (OMV Group, Viyana, Avusturya) tarafından yapılan bu özel sayıda, oluşumu seksen milyon yıl öncesine kadar uzanan dünyadaki önemli sedimenter havzalardan biri olan Karadeniz’in ve çevresinin Tersiyer jeoloji evriminin incelendiği toplam sekiz adet araştırmaya yer verilmiştir.

Özel sayıda yer alan araştırma sonuçları/bulgular, Karadeniz’in hidrokarbon açısından önemli bir kaynağa sahip olması ve Tersiyer jeolojinin petrol/doğal gazın oluşmaya başladığı dönemleri incelemesi sebebiyle, Karadeniz ve çevresinin Tersiyer jeolojisinin iyi bilinmesi ve anlaşılmasının birçok açıdan önemli olduğunu belirtmiştir.

Turkish Journal of Earth Sciences’ın “Batı Karadeniz Bölgesi’nin Tersiyer Jeoloji Evrimi” konulu özel sayısına katkı sağlayan editör ve yazarların katılımıyla, 8 Ekim 2020 Perşembe günü 14.00-16.00 saatleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek olan toplantıya aşağıdaki bağlantı sayfasından katılım sağlayabilirsiniz.

https://www.youtube.com/c/TUBITAKULAKBIMTV

Webinar Programı

14.00 – 14.10 – Hasan Mandal – TÜBİTAK Başkanı
Açılış konuşması

14.10 – 14.20 – Aral Okay (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Karadeniz’in jeolojisi

14.20 – 14.30 – Gabor Tari (OMV Grup)
Batı Karadeniz’de arama konseptleri

14.30 – 14.40 – Ercan Özcan (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Kuzeybatı Anadolu’daki Eosen çökelleri

14.40 – 14.50 – Mike Simmons (Halliburton Landmark)
İstanbul batısında Karaburun’da denizel Oligosen istifinin biyostratigrafisi ve çökelme ortamı

14.50  – 15.00 – Ali Osman Yücel (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Trakya havzasında ve Karadeniz şelfinde Eosen kireçtaşlarında iri bentik foraminiferler

15.00 – 15.10 – Recep Hayrettin Sancar, ZühtüBatı (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)
Batı Karadeniz Bölgesinde Eosen – Oligosen palinostratigrafisi

15.10 – 15.20 – Aral Okay (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Batı Karadeniz kıyı şeridinde Kıyıkköy’de Eosen-Oligosenistifi

15.20  – 15.30 – Fatih Şen (İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa)
İstanbul Adalar’da saptanan Eosen magmatizması ve jeodinamik anlamı

15.30 – 16.00 
Tartışma

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/bati-karadeniz-bolgesinin-tersiyer-jeoloji-evrimi-webinari-8-ekim-2020-persembe-gunu-yapilacak