TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2211 – Yurt İçi Doktora Burs Programları altında yürütülen:

 

 • 2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı,
 • 2211-B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı,
 • 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı,
 • 2211-E Yurt İçi Doğrudan Doktora Burs Programı

 

sonuçları açıklanmıştır. Başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonucu, BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminden (ebideb.tubitak.gov.tr) kullanıcı girişi yaparak “Başvurularım” alanından görüntüleyebilirler.

 

 • 2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı’na 2.959 başvuru yapılmış, 784 kişi destek almaya hak kazanmıştır.
 • 2211-B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı’na 12 başvuru yapılmış, 2 kişi destek almaya hak kazanmıştır.
 • 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı’na 152 başvuru yapılmıştır. Program kapsamında 58 kişi destek almaya hak kazanmıştır.
 • 2211-E Yurt İçi Doğrudan Doktora Burs Programı’na 21 başvuru yapılmış, başvuru sahiplerinin hepsi destek almaya hak kazanmıştır.

2211-A ve 2211-B Programları kapsamında bursa hak kazanamayan tüm öğrencilerin e-mail adreslerine değerlendirme taban puanları ve desteklenememe gerekçeleri bildirilmiştir.

 

2211-C Programı kapsamında bilimsel değerlendirmeye alınan ancak bursa hak kazanamayan öğrenciler, panel raporlarını 30.06.2022 tarihinden itibaren pys.tubitak.gov.tr adresinden kullanıcı girişi yaparak görüntüleyebilirler.

 

BİDEB 2211 – Yurt İçi Doktora Burs Programları 2022 yılı 2. dönem başvuruları, 24 Ekim-11 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

ÖNEMLİ NOT: Burs almaya hak kazanan adaylardan istenecek belgelere ilişkin bilgilendirme, adayların e-posta adreslerine gönderilecektir. Bildirim yazısında istenen belgelerin BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine (ebideb.tubitak.gov.tr) 20 Haziran 2022 (08:30) – 4 Temmuz 2022 (17:30) tarihleri arasında yüklenmesi ve 8 Temmuz 2022 tarihine kadar TÜBİTAK BİDEB (TÜBİTAK Başkanlık, Tunus Caddesi, No: 80 06680 Kavaklıdere/ANKARA) adresine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Değerlendirme Sistemi Hakkında Açıklamalar:

 

 1. 2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı ve 2211-B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Programı için değerlendirme puanının hesaplanmasında çağrı duyurularında ilan edilen ağırlıklar dikkate alınarak lisans, yüksek lisans not ortalamaları, ALES puanı ve ÖSYM sıralaması kullanılır. Değerlendirme taban puanları; üniversite yerleştirme sınavı ile bir lisans programına yerleşip yerleşmediğine ve ALES puan türüne göre ayrı ayrı belirlenir.  BİDEB Grup Yürütme Kurulu’nun belirlediği taban puanları esas alınarak açık, şeffaf, bilimsel ve objektif kriterlere göre en yüksek puandan sıralanarak oluşturulan bursiyer aday listeleri, TÜBİTAK Başkanlık onayıyla kesinleşir.

 

 1. 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı’na başvuran adayların Enstitüleri tarafından kabul edilen tez önerileri dış danışmanlar vasıtasıyla bilimsel değerlendirmeye tabi tutulur. Bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre BİDEB Grup Yürütme Kurulu (GYK) tarafından destekleme taban puanı belirlenerek bursiyer aday listeleri oluşturulur. GYK’nın önerdiği bursiyer aday listeleri, TÜBİTAK Başkanlık onayıyla kesinleşir. Bilimsel değerlendirme kriterleri:

 

 • Özgün Değer,
 • Amaç ve Hedefler,
 • Yöntem,
 • Öncelikli Alanlara Katkı,
 • Yaygın Etki.

 

 1. 2211-E Yurt İçi Doğrudan Doktora Burs Programı, lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri olup lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde lisans sonrası bütünleşik doktora öğrenimine başlayanlar veya yüksek lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri olup yüksek lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine başlayanları kapsamaktadır. Doğrudan doktora bursiyeri olma koşulunu sağlayan adayların lisans veya yüksek lisans programından mezun oldukları tarihi takip eden dönemde doktora programına başlamaları ve aynı dönemde bursiyerlik başvurusu yapmış olmaları gerekir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/bideb-2211-yurt-ici-doktora-burs-programlari-2022-yili-1-donem-basvuru-sonuclari-aciklandi