KOBİ’lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla 01.04.2022’de TÜBİTAK’ın ilan ettiği “KOBİ’lerin İş Geliştirme ve Yenilik Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Mentorluk Mekanizmaları Oluşturulması ve Yürütülmesine Yönelik Destek Çağrısı” için ön kayıt ve başvuru süreleri uzatılmıştır.

Çağrıya ön kayıt işlemleri için son tarih 01 Haziran 2022 olarak güncellenmiştir.

Çağrı kapsamında başvuruların TÜBİTAK’a sunulması için son tarih 18.07.2022 olarak güncellenmiştir.

1 Ekim 2022 itibariyle desteklenmeye hak kazanan ara yüzler mentorluk faaliyetlerine başlayacaktır.

Güncellenen Çağrı Takvimi aşağıdaki gibidir:

Aşama

Tarih

PRODİS üzerinden ön kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

01.04.2022 – 01.06.2022

Ön kayıtta eksik belgelerin tamamlanması

18.05.2022 – 15.06.2022

Başvuruların TÜBİTAK’a sunulması

18.05.2022 – 18.07.2022

Sonuçların Açıklanması

Eylül 2022 

Destek başlangıcı

1 Ekim 2022

Mentorluk Desteği Tanıtım Etkinlikleri

Ekim 2022

 

KOBİ’lere yönelik mentorluk hizmeti verilmesi konusunda deneyime sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri Çağrıya başvuru yapabilecekler. Proje kapsamında kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, mesleki ve sektörel sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisleri, Yazılım Sanayicileri Derneği, Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu, Ankara Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması öneriliyor.

%100 hibe şeklinde verilecek desteğin proje bütçesi üst sınırı genel gider dâhil 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL’dir. Desteklenen gider kalemleri; personel giderleri, hizmet alımları ve genel giderler olarak belirlendi. KOBİ’lere verilecek mentorluk hizmeti en fazla 600 (altı yüz) TL/saat brüt ücret üzerinden desteklenecektir.

Çağrıyla ilgili detaylı bilgiye ve yeni çağrı takvimine erişmek için tıklayınız.

Ekte bulunan BiGG + KOBİ Mentor Arayüzü Çağrısı 2022 için ön kayıt ve başvuru süre uzatımı hakkında hazırlanan duyurunun ve twit metninin TÜBİTAK anasayfada, TEYDEB sayfasında ve sosyal medya hesaplarında ivedilikle yayına alınması hususunda gereğini bilgilerinize sunarız.

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/bigg-kobi-mentor-arayuz-cagrisinda-sure-uzatimi-yapildi