Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında anahtar rol üstlenen bilim ve teknolojiyi 83 milyon olarak topyekûn sahiplenmemiz büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede TÜBİTAK olarak heyecan duyduğumuz, toplumda bilim ve teknoloji kültürü oluşturmada önemli bir yeri olan bilim toplum destek programlarına yapılan başvurular sonuçlandı.

Eğitim her yerde, geleceğin bilim insanları doğada ve laboratuvarlarda bilimle buluşacak. Bilimsel konu, kavram ve süreçleri hedef kitlenin gözlem ve uygulamalarla deneyimlemesine imkân veren 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında 92 proje destek almaya hak kazandı. Desteklenen projeler için tıklayınız.

Covid-19 salgınıyla tüm dünyanın mücadele ettiği bu günlerde, yenilikçi yaklaşımların kullanıldığı, teknolojiden ilham alan, yenilikçi eğitim uygulamalarına olan ihtiyaç bir kez daha ortaya çıktı. Öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlayan 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında 25 proje destek almaya hak kazandı. Desteklenen projeler için tıklayınız.

Türkiye bilimle şenlenecek, 7’den 77’ye herkes bilimle buluşacak, bilimi eğlenerek deneyimleyecek. Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler, vb. etkinlikler ile tüm toplumu bilimle buluşturan 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 55 proje destek almaya hak kazandı. Desteklenen projeler için tıklayınız.

Bilimi topluma ulaştırma heyecanını taşıyan tüm başvuru sahiplerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Desteklenen projelerin etkinlik programları ve tarihleri, ilgili programlarımızın sayfalarından ayrıca duyurulacaktır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/bilim-ve-toplum-destek-programlarinin-4004-4005-ve-4007-basvuru-sonuclari-aciklandi