TÜBİTAK Ufuk 2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan faydalanan, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE) Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu tarafından koordine edilen “Black Sea CONNECT: Coordination of Marine and Maritime Research and Innovation in the Black Sea” başlıklı proje, Ufuk2020 Programının Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanı’nda desteklenmeye hak kazandı. Toplam bütçesi iki milyon avro olan projede görev alacak Türk ortakların, ODTÜ DBE ile birlikte proje bütçesindeki toplam payı ise bir milyon avronun üzerinde. Üç yıl sürecek olan projede, koordinatör ODTÜ-DBE’nin yanı sıra, Türkiye’den TÜBİTAK ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Sekretaryası da ortak olarak yer alacak. Black Sea CONNECT projesinde dokuz ülkeden toplam 14 kuruluş görev alacak.

Proje, ODTÜ-DBE’nin liderliğini yürüttüğü çalışma grubu tarafından Karadeniz’in stratejik araştırma ve yenilik ajandasının (BlackSea SRIA) ve uygulama planının geliştirilmesini, hem ulusal hem de bölgesel düzeyde sağlamayı amaçlıyor. Böylelikle, bu proje kapsamında Karadeniz bölgesinin mavi büyümesini ve ekonomik refahını artıracak eylemler planlanacak ve bölgede fon sağlayıcılar ağı oluşturulması, yeni ulus ötesi ortak faaliyetler geliştirilmesi ve bilgi aktarımının sağlanması gibi sinerjik eylemlerin tasarımı yapılacak.
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/black-sea-connect-coordination-of-marine-and-maritime-research-and-innovation-in-the-black-sea