Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi (NEB), Avrupa Yeşil Mütabakatını sağlayan, sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı estetikle bir araya getiren; çevresel, sosyal ve kültürel bir girişimdir. Farklı bilgi ve inovasyon topluluklarının bir arada yayımladıkları  (Cross-KIC)* NEB faaliyetleri için, EIT Kentsel Ulaşım, NEB misyonuyla uyumlu mevcut vatandaş merkezli katılım programlarından yararlanacaktır.

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük maliyetli çok modlu ulaşım sistemlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü yapısıdır.

Açılan Cross-KIC NEB çağrısı, bölgelere, şehirlere veya bağlı kuruluşlara; kendi kentsel dönüşümlerinde karşılaştıkları belirli bir zorluğu çözmek için aşağıdaki proje çözümlerinden birini seçme imkanı sunacaktır. (Şehirler ve bölgeler, 2021’de hızlı etki sağlamayı amaçlayan mevcut çalışmalardan da yararlanabilir). Beklenen çıktılar; daha yüksek kullanım oranları, fiziksel tesislerin iyileştirilmesi, kentsel yeşillendirme, daha kapsayıcı erişim ve aktif hareketlilik kullanımı gibi konularda olabilir.

 

Mevcut üç yatırım çözümünün ana hatları aşağıda belirtilmiş ve çağrı dökümanında daha ayrıntılı olarak detaylandırılmıştır:

  • CLEAR (City LivEAbility by Redesign), kamusal alanın ortak tasarlanması ve planlanması için bir vatandaş katılım aracıdır. CLEAR, bir “Ortak Tasarım” web aracı aracılığıyla şehir sokaklarında gerçek hayattan geçiş deneyimi sunar. Kentsel tasarım sürecini tüm vatandaşlar için demokratikleştirmeyi hedefler.

 

  • RAPID (3B’de RApid Prototipleme), şehir karar alma sürecini desteklemek için 3 boyutlu hızlı prototipleme kullanır. Kamu talebine, kullanımına ve davranış kalıplarına yanıt olarak yeni kentsel tasarımların keşfedilmesine olanak sağlar.

 

 

  • FURNISH (Yeni Kapsayıcı Alanlar ve Habitat için Hızlı Kentsel Tepkiler), okullara veya eğitim merkezlerine bağlı kamusal alanları yeniden yapılandırmak için “şehircilik taktiği”ni kullanır. Amaç, yerel üreticileri ve dijital üreticileri dahil ederek, şehir techizatlandırılmasının hızlı ve etkili bir şekilde yerleştirilmesi yoluyla kişilerin serbest zaman alanlarını genişletmek ve mobiliteyi iyileştirmektir.

 

Bu üç çözüm, 11 Haziran 2021 10:00 – 11:30 CET tarihinde gerçekleştirilecek bir çağrı bilgilendirme oturumu ve eşleştirme etkinliğiyle sunulacaktır. (Kayıt için tıklayınız). Oturumun ardından şehirler, ortak kuruluşlar ile doğrudan temas kurma imkanına sahip olacaklardır. Bu sayede, potansiyel projelerin zaman çerçevesi ve hedefler dahilinde uygulanabilirliğine ve ayrıntılı tartışılmasına yardımcı olunacaktır.

 

Çağrıya KIC’lerin ortakları ve ortak olmayanlar başvuru yapabilir. Çağrıya RIS ülkelerinden gelen başvurular da teşvik edilmektedir. Türkiye bir EIT RIS ülkesi olduğundan çağrılara katılma hakkına sahiptir.

 Başvurular, aşağıdakilerden oluşan iki tüzel kişiliğin konsorsiyumundan oluşmalıdır.

  • lider ortak olarak AB Üye Devletlerinden bir şehir.
  • CLEAR, FURNISH veya RAPID çözümlerini temsil eden bir ortak.

 

Lider ortak şu kriterleri sağlamalıdır:

  • CLEAR veya RAPID çözümlerini uygulamak için Aralık 2022’den önce uygulanacak onaylanmış bir kamu alanı altyapı projesine sahip olmak (Aralık 2021’e kadar vatandaş katılımı yoluyla ortak tasarımın geliştirilmesini kolaylaştırmayı ve Aralık 2022’ye kadar projenin uygulanmasına karar verme süreçlerini bildirmeyi amaçlar)

veya:

  • FURNISH’i uygulamak için, özel yapım kentsel mobilyalarla techizatlandırılmış okulların veya diğer eğitim merkezlerinin giriş veya çıkışlarına bağlanan, yaklaşık 25 metrekarelik 2 fiziksel kamusal alanın mevcudiyeti,

 

CLEAR, FURNISH veya RAPID’i temsil eden ortaklar birkaç konsorsiyumun parçası olabilirken, şehirler bir konsorsiyum oluşturmak için yalnızca bir başvuru sunabilir.

 

Çağrıya başvuru için linkteki başvuru formunun 10 Temmuz 2021 tarihine kadar doldurularak NEBcall4cities2021@eiturbanmobility.eu adresine iletilmesi gereklidir.

Önemli Tarihler:

Çağrı açılışı: 11 Mayıs 2021

Çağrı bilgilendirme oturumu ve eşleştirme etkinliği: 11 Haziran 2021, 10:00 CET

Kapanış tarihi: 10 Temmuz 2021

Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü: 12 – 14 Temmuz 2021

Değerlendirme: 15-20 Temmuz 2021

Sonuçların katılımcılara iletilmesi: 21 – 22 Temmuz

Proje başlangıcı: 16 Ağustos – 1 Eylül (en geç)

Projeyi tamamlama: 31 Aralık 2021 (en son)

 

Proje Bütçesi  her bir teklif için maksimum 30.000 EUR olmak üzere toplam 90.000 EUR’dur.

 

Daha detaylı bilgi için çağrı sayfası linktedir.

 

 

*Bilgi ve İnovasyon Topluluğu (Knowledge and Innovation Community-KIC), ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin geliştirilmesi ve yenilikçi girişimci insanları besleyerek toplumsal zorlukların üstesinden gelen inovasyon sürecinde önde gelen yüksek öğretim kurumları, araştırma kuruluşları, şirketler ve diğer paydaşların özerk bir ortaklığıdır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Genel sorularınız için bize ncptransport@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.