Avrupa Komisyonu tarafından taslak olarak yayınlanmış olan Ufuk2020 İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler alanına ait, Programın son çağrısı (2020 çağrısı) Avrupa Komisyonu tarafından 3 Temmuz 2019 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır. Ulaşmak için lütfen tıklayınız

Çevre ve Ham Maddeler alanının bahsekonu çağrısına ek olarak 3 konu başlığına ait detaylar “Cross-Cutting Activities” ismi verilen çağrı dokümanında bulunmaktadır. CE-SC5-07-2020, CE-SC5-08-2020 ve CE-SC5-31-2020 kodlu başlıklara bu dokümandan (46-51. sayfalar) ulaşabilirsiniz. 

Ayrıntılı bilgi için ncpenv@tubitak.gov.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.