Ufuk2020 Programı altında yer alan İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler alanına ait, Programın son çağrısının (2020 çağrısı) Taslak Çalışma Programı Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmıştır. Ulaşmak için lütfen tıklayınız

Bu taslak, potansiyel katılımcılara Çevre alanının 2020 çağrısının beklenen ana hatlarını sağlamak için yayınlanmıştır. Dokümanda verilen konu başlıkları daha sonra Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilecek final çalışma programında bulunmayabilir, aynı şekilde yeni konu başlıkları da eklenebilir. Çalışma Programının resmi yayınlanma tarihinin 3 Temmuz 2019 olarak öngörüldüğü Avrupa Komisyonu tarafından belirtilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için ncpenv@tubitak.gov.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.