Avrupa Birliği Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında bulunan İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler alanına ait 2018-2020 çağrılarına odaklanan taslak Çalışma Programı Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanmıştır.

İlgili Çalışma Programı’nda iklim değişikliği ile mücadele, döngüsel ekonomi, hammaddeler, yenilikçi ve sürdürülebilir şehirler, su, yer gözlem, doğa temelli çözümler, afet risk azaltımı ve kültürel miras gibi konular özelinde projelerin desteklenmesi beklenmektedir. 2018 yılı çağrıları 7 Kasım 2017 tarihinde resmi olarak açılacaktır.

İlgili dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar dileklerimle,

Meltem ÜNLÜ TOKCAER

Çevre ve Hammaddeler Alanı Ulusal İrtibat Noktası