Clean Sky 2 Ortak Girişimi Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım bileşeni altında yer almaktadır. Clean Sky 2 (CS2) havacılık, uçak, helikopter, hava aracı sistemleri, hava aracı yapıları ile ilgili araştırma ve inovasyon projelerini fonlamaktadır.

CS2 Büyük Yolcu Uçağı, Bölgesel Uçak, Hızlı Döner Kanat Hava Aracı, Gövde, Uçak Motoru, Sistemler ana başlıkları altında çok sayıda konuyu içeren 6. Proje Çağrısı’nı başlatmayı planlamaktadır. İlgili çağrı Avrupa Komisyonu Katılımcı Kapısı üzerinden Şubat ayı ortasından sonra görülebilir olacaktır. Başvuru son tarihi daha sonra açıklanacaktır.

6. Proje Çağrısı ile alakalı bilgi günü etkinliği 22 Şubat 2016 tarihinden Brüksel’de düzenlenecektir.

Etkinlik Yeri:
Clean Sky Joint Undertaking,
White Atrium Building, Floor 1 Avenue de la Toison d’Or 56-60
1000 Brussels, Belgium

Etkinliğin programına erişmek için lütfen bağlantıyı takip ediniz. Buradan kayıt olmayı unutmayınız.

Konuların tam açıklamalarının öncül haline Çağrı Dokümanı vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Teknik ve yönetsel sorularınızı CFP-2017-01@cleansky.eu e-posta adresine yönlendirebilirsiniz.