CS_logo

Clean Sky Ortak Girişimi altında 6. Proje Çağrıları bu bağlantı altında yayımlanmış durumda. Çağrı konularının listesini ve detaylarını ayrıca Avrupa Komisyonu Katılımcı Kapısı üzerinden de görüntüleyebilirsiniz. Avrupa çapındaki paydaşlar tarafından yöneltilen yaygın soruların ve Büyük Yolcu Uçağı, Helikopter, Uçak Gövdesi, Sistemler başlıkları altındaki kimi teknik hususların cevaplandığı ‘Sorular ve Cevaplar Dokümanı’ Clean Sky tarafıdan hazırlanıp yayımlandı. Çağrı yayımlanmış olmasına rağmen şu an için Katılımcı Kapısı üzerinden başvuruya açık değil.