CSP ERANET COFUND projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Projenin ana amacı, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda uygulamaların arttırılmasıdır. CSP ERANET projesi kapsamında ilki 2019 yılında cofund olarak çağrıya çıkılmıştır.

CSP Eranet projesi altında açılacak olan CSP Eranet 2021 yılı çağrısına Türkiye, Almanya, İspanya, İsviçre ve İsrail fonlama ajansları katılım göstermektedir. Başvurulacak olan projelerin konsorsiyumlarının çağrıya katılan en az 2 farklı ülkeden en az 3 bağımsız katılımcı ile oluşturulabilecektir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda en az bir ortağın sanayi kuruluşu olması beklenmektedir.

Çağrı aşağıda belirtilen konulara destek sağlanacaktır:

  • Gelişmiş doğrusal Fresnel güneş enerjisi teknolojisi
  • Merkezi alıcı sistemli (eritilmiş tuz) parabolik oluk kolektörler
  • Silikon yakıtlı parabolik oluk kolektörleri
  • Açık hacimsel hava alıcı teknolojisi
  • Gelişmiş merkezi alıcılı erimiş tuz teknolojisi
  • Yeni nesil merkezi alıcılı güç tesisleri
  • Çok kuleli ışın sistemi
  • Gelişmiş termal enerji depolama

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. Ayrıca, uluslararası başvuru süreci ve çağrı rehberi hakkındaki bilgilere ulaşmak için https://csp-eranet.eu/calls/additional adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Çağrı Takvimi

 

Aşama

Tarih

1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

Çağrının ilan edilmesi ve açılması

01.10.2021

1. aşama uluslararası başvuru için son tarih

(1. aşama başvuruları, CSP ERANET web sayfası üzerinden yapılacaktır https://csp-eranet.eu/calls/additional)

03.12.2021

(17:00, CET)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih

 

07.12.2021

(TSİ: 17.30)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

10.12.2021

(TSİ: 17.30)

1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının Koordinatör tarafından açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu gönderilmesi

 

03.01.2022

 

2. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

2. aşama uluslararası başvuru için son tarih

25.03.2022

(17:30, CET)

Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi

30.06.2022

2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından

duyurulacaktır.*

 

Projelerin başlaması

Projelerin başlama tarihi

01.11.2022

 

Bahse konu çağrıya yönelik 21 Ekim 2021 tarihinde bilgi günü etkinliği gerçekleşecektir. Sürdürülebilir Enerji Günleri kapsamında gerçekleşecek olan çevrimiçi etkinlikte Avrupa Birliği’nin yoğunlaştırılmış güneş enerji teknoloji hedefleri ve CSP 2021 yılı ek çağrısına yönelik bilgiler verilecektir. Etkinliğin son kısmında ise proje fikirlerinin paylaşılacağı bir oturum gerçekleşecektir.

Bilgi günü etkinlik kaydı için tıklayınız.

Proje Pazarı etkinlik kaydı için tıklayınız.

İlgili Kişiler:

CSP Era-Net 2021 yılı ek çağrı detayları için:

Çağrı YILDIRIM
Dr. Hanife TUZCUOĞLU
AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü
e-posta: ncpenergy@tubitak.gov.tr

 

ARDEB- 1071 programı detayları için;

Ersin TURAN
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: ersin.turan@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/concenrated-solar-power-csp-era-net-2021-yili-ek-cagrisi-acildi