AvrupaBirliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bileşeni kapsamında “Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları-European Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation” proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://cosme.kosgeb.gov.tr/Content/Documents/COSME_2018_WROK_PROGRAMME.pdf

Ayrıntılı bilgi için http://cosme.kosgeb.gov.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.