Dijital sağlık alanında COST Aksiyonu önerisinde öneri sürecinde “Secondary Proposer” statüsünde görev alacak araştırmacılar aranmakta. COST Aksiyonu öneri sürecinde görev almak isteyen, Türkiye’de araştırmalarını sürdüren bilim insanları “Aksiyon Ana Öneren”i (Main Proposer) Dr. Dominika Kwasnicka (dkwasnicka@swps.edu.pl) ile iletişime geçebilirler.

Aksiyon önerisiyle ilgili Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

 

COST NEDİR?

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST) ulusal alanda araştırmalarını sürdüren, alanında uzman araştırmacıların Avrupa düzeyinde oluşturulmuş COST Aksiyonu adı verilen ağlarda aynı alanlarda çalışan araştrımacılarla bir araya gelmelerini amaçlamaktadır. COST Aksiyonları kapsamında araştırma desteği verilmezken konferans, çalıştay, kısa süreli bilimsel ziyaret, çalışma grubu ve yönetim kmitesi toplantıları gibi ağ faaliyetleri desteklenir. Her bir Aksiyonda bir adet Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) ve farklı sayılarda Çalışma Grupları (Working Group) yer almaktadır. Her aksiyonun Yönetim Komitesi ve Çalışma Gruplarına COST üyesi ülkelerden gelen 2’şer araştırmacı üye olabilmektedir. Söz konusu gruplar kapsamında belirli aralıklarla bilimsel toplantılar gerçekleştirilmekte olup bu toplantılara grup üyeleri tamamiyle COST desteği ile (uluslararası seyahat ve gündelik) katılım sağlayabilmektedir. COST Aksiyonları da COST üyesi ülkelerden gelen araştırmacılar tarafından önerilerek COST Kuruluşu’nun yürüttüğü bilimsel değerlendirme süreçleri sonrasında onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Her bir COST Aksiyonu 4 yıl boyunca yürürlükte kalmakta ve bu süre boyunca yeni araştırmacıların Çalışma Grubu ve Yönetim Komitesi üyesi olarak katılımlarına açıktır. COST Kuruluşu ve Türkiye COST uygulamaları ve COST Katılım Kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK COST resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.