COVID-19’a karşı mücadelede TÜBİTAK destekleri kapsamında yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve destek süreçlerine ilişkin uygulamalara yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda TÜBİTAK’ın mevcut desteklerine ek olarak özel, hızlı “COVID-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı” açılarak 1 haftalık süreçte 446 başvuru alınmıştı.

Söz konusu çağrı kapsamında, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılan koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım, hasta takip uygulama konularını kapsayan proje başvurularının değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır.

Değerlendirme süreçlerindeki hakem ziyaretleri ile Danışma/Grup Yürütme Kurulları toplantıları çevrim içi ortamda gerçekleştirilerek başvuruların tamamının iki haftadan daha kısa sürede değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Çıktı ve etki odaklı süreç yönetimimiz kapsamında önerilen proje çıktılarının kısa sürede Ar-Ge faaliyetlerini takiben ürünleştirilerek uygulamaya geçirilmesi ve salgınla mücadelede hızlı ve etkin sonuç alınması amacı değerlendirmelerde ön planda tutulmuş; bu nedenle projeler 552 hakem tarafından yapılan değerlendirmeler ve 18 Danışma/Grup Yürütme Kurulları değerlendirmelerinin yanında acil ihtiyaçları belirlemek üzere uzman kullanıcılarından alınan görüşlerle de daha kapsamlı biçimde değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirmeler sonucunda salgına karşı mücadele için yoğun bakım cihazları, tanı, maske, ilaç, dezenfeksiyon, diğer KKE (Kişisel Koruyucu Elbise), bilişim uygulamaları ve aşı konularında 35 projenin 13,4 Milyon TL bütçeyle desteklenmesi uygun bulunmuştur.

Desteklenen projelerin proje numaraları küçükten büyüğe aşağıda listelenmektedir.

7200367

7200387

7200390

7200401

7200424

7200432

7200457

7200469

7200481

7200482

7200483

7200484

7200487

7200509

7200519

7200521

7200539

7200541

7200542

7200556

7200559

7200575

7200599

7200633

7200639

7200649

7200668

7200675

7200691

7200700

7200715

7200724

7200736

7200774

7200785

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/covid-19-ile-mucadele-cagrisi-basvurularinin-degerlendirme-sureci-tamamlandi