Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları ile iş birliği içinde yürütülen “COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında işletmelerin COVID-19 gibi belirsizliklere karşı dayanıklılıklarının arttırılması ve belirsizlik karşısında iş sürdürülebilirliklerinin sağlanması için işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda verilecek olan eğitimler devam ediyor:

STRATEJİK PLANLAMA VE SÜRDÜRLEBİLİR İŞ MODELİ TASARIMI EĞİTİMİ 8 Mart  2021 ve 9 Mart  2021 tarihinde aşağıda belirtilen saat aralığında iki bölüm olarak zoom üzerinden yapılacaktır.

8 Mart  2021: 09.30 – 13.30
9 Mart 2021: 09.30 – 13.30

Eğitim Konuları :

  1. Belirsizlik Döneminde Stratejik Planlama Süreci. Bu modülde belirsizlik tanımı, belirsizlik ile başa çıkma yöntemleri ile stratejik planlama süreci unsurları değerlendirilecektir. 
  2. Genel ve Sektörel Çevre Analizi. Bu modülde işletmelerin stratejik planlama sürecinde kullanabilecekleri PEST Analizi ve Sektörel Rekabet Analizini nasıl yapabilecekleri uygulamalı olarak gösterilecektir. 
  3. Varlık ve Yetenek Analizi. Bu modülde işletmelerin değer zinciri analizi unsurları çerçevesinde varlık ve yeteneklerini benchmark sistematiği ile nasıl gerçekleştirebilecekleri işlenecektir 
  4. Portföy Analiz Teknikleri ve İş Modeli Kanvası. Bu modülde BCG Matrisi, Mc Kinsey Yönlendirici Politika Matrisi gibi araçlarla ürün portföylerini nasıl gerçekleştirebilecekleri; Elde edilen tüm veriler ışığında uzun dönemli iş modellerini ne şekilde oluşturabilecekleri değerlendirilecektir.

Eğitmen: Hakan Aslan
Son başvuru tarihi: 5 Mart 2021

 

YENİ MEVZUATA UYGUN YENİLİKÇİ ÜRÜN MODELLERİ GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ 4 Mart  2021 ve 5 Mart  2021 tarihinde aşağıda belirtilen saat aralığında iki bölüm olarak zoom üzerinden yapılacaktır.

4 Mart  2021: 09.30 – 13.30
5 Mart 2021: 09.30 – 13.30

Eğitim Konuları :

  1. Mevzauata göre AR-GE, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri ilgili kavramlar ve trendler
  2. Siparişe Dayalı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri, Temel Bilimler Desteği, Tasarım Tescil Desteği, Destek ve Teşvikin Kapsamı
  3. Yeni Ürün Geliştirme Stratejisi ve Adımları. Şirketlerin inovasyon yönetimini organizasyonel yapıya nasıl entegre edebileceği ve bunun AR-GE ile ilişkilendirilmesi. Farklı teknik, yöntem ve iyi uygulama örnekleri ile katılımcıların ürün geliştirme stratejisi aşamalarını içselleştirmesi sağlanacaktır. 

Eğitmen: Tuğçe Aslan
Son başvuru tarihi: 3 Mart 2021 

Eğitimler, COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
Katılım 25 KOBİ ile sınırlandırılmıştır. Eğitime her KOBİ’den bir kişi katılabilir.
Kayıt yaptırmak isteyen işletmelerin
BURADAN kayıt yaptırması gerekmektedir.

Kaynak: https://www.bebka.org.tr/duyuru/covid-19-krizine-yanit-ve-dayaniklilik-projesi-kapsaminda-ucretsiz-kobi-egitimleri-645