Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi dahilinde, 28 Nisan 2021 tarihinde yaklaşık 141 Zoom ve 80 YouTube katılımcısının iştiraki ile çevrim içi olarak KOBİ’ler için Proje Yazma Eğitimi: “EIC Accelerator- Başarılı Bir Başvuru Hazırlamak” etkinliği gerçekleştirildi.

 

Etkinlik, TÜBİTAK Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Destekleri Ulusal İrtibat Noktası Merve Polat’ın açılış konuşması ile başladı. Sayın Polat konuşmasında, etkinliğin öneminden bahsederek Ufuk2020’den Ufuk Avrupa’ya EIC yapısındaki değişikliklere değindikten sonra girişimciler için sunulan destekler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Son olarak, TÜBİTAK adına ‘Ulusal Koordinasyon Ofisi’nin yapısından bahsedip iletişim bilgilerini paylaşarak sözü proje kilit uzmanlarından, KOBİ Uzmanı Philip Sowden’e devretti.

 

Philip Sowden Ufuk Avrupa ve EIC Hızlandırıcı (EIC Accelerator) Programı hakkında genel bilgiler aktardı ve Ufuk2020’de Türkiye Faz-II Projesi hedef ve aktiviteleri ile ilgili bir sunum ile konuşmasını tamamladı. Ardından, Ufuk2020’de Türkiye Faz-II Projesi Eğitim Koordinatörü Grigoris Chatzikostas, “Ufuk Avrupa Yapısı- KOBİ’ler için neler var?” başlığı altında sunumunu gerçekleştirdi. Katılımcılara, programın uygunluk kriterleri ve eylem türleri gibi konular hakkında bilgilendirmelerde bulunarak kendisine iletilen soruları yanıtladı. Sayın Chatzikostas’ın sunumu sonrası Philip Sowden, EIC Hızlandırıcı Programı başvuru süreci ile ilgili değerli bilgiler paylaştı. Etkinliğin devamında Grigoris Chatzikostas, başarılı bir teklif ve pitch deck hazırlığı için örnekler ve ipuçları vererek önemli bilgilendirmelerde bulundu.

 

Philip Sowden, başvuru hazırlarken yapılması ve yapılmaması gerekenlere dikkat çekerek örnek EIC Hızlandırıcı teklifleri üzerinden katılımcılara yol haritası sundu ve üç dakikalık video hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bilgiler aktardı. Etkinlik, Sayın Sowden’in bu sunumunun ardından gerçekleşen bir Soru-Cevap oturumuyla sona erdi.

 

NOT: Etkinlikte gerçekleşen sunumlara ve etkinlik kaydına erişmek için https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021251259-PWT-SME-8-EIC-Accelerator-Project-Writing-Training-for-SMEs adresini ziyaret edebilirsiniz.