Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sözleşme makamı olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen Ufuk 2020’de Türkiye Faz II Projesi dahilinde, 25 Şubat tarihinde yaklaşık 90 katılımcının iştiraki ile KOBİ’ler için Hızlandırıcı (Accelerator) Teklifleri için kullanılan Avrupa Komisyonu Terminolojisi” adlı web semineri düzenlendi.

Ana hedefi Türkiye’deki KOBİ’lerin EIC Hızlandırıcı (EIC Accelerator) programı hakkında daha fazla bilgi vermek ve programda kullanılan kavramları ve terminolojiyi  açıklamak olan web semineri, Ufuk 2020’de Türkiye Faz II Projesi KOBİ Uzmanları tarafından başlatıldı. Açılış konuşmasının ardından, TÜBİTAK Operasyon Koordinasyon Birimi’nden Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Destekleri Ulusal İrtibat Noktası Sayın Merve Diyar, EIC yapısından bahsederek TÜBİTAK adına ‘Ulusal Koordinasyon Ofisi’nin desteklerini de içeren bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Sayın Merve Diyar’ın ardından söz alan Ufuk2020’de Türkiye Faz II Projesi KOBİ alanındaki Uzmanlar, “Ufuk 2020’de Türkiye” Projesi etkinliklerine kısaca değindikten sonra EIC Hızlandırıcı alanında en yaygın kullanılan terminolojilerden bahsederek kavramların ne anlama geldiğini açıkladılar. Bu kavramların daha başarılı teklifler için olan önemine değinen uzmanlar, eğitim süresince katılımcıların sorularını da yanıtlanarak interaktif bir çevrimiçi eğitim ortamı yaratılmasını sağladılar.

Etkinlik, “Ufuk 2020’de Türkiye” Faz II Projesi uzmanlarının yorumları ve katılımcıların kullanabileceği yararlı web sitelerinin paylaşımı ile sona erdi.

Eğitim süresince gerçekleşen sunumlara takip eden bağlantı vasıtasıyla ulaşılabilir; https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360019817280-Webinar-European-Commission-Terminology-used-for-Accelerator-Bids