EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük maliyetli çok modlu ulaşım sistemlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü yapısıdır.

EIT Kentsel Ulaşım 2020 yılı iş planı kapsamında açılan Bölgesel İnovasyon Planı (RIS) ve Vatandaş Katılımı (Citizen Engagement) yeni çağrılarının son başvuru tarihleri 30 Nisan 2020 (23:59, CET) olarak güncellenmiştir.

Çağrıya, EIT Kentsel Ulaşım üyelerinin yanı sıra üye olmayan kuruluşlar da katılım sağlayabilmektedir.

EIT RIS, EIT Kentsel Ulaşıma katılımı sınırlı olan veya olmayan ülkelere odaklanarak EIT Kentsel Ulaşım topluluğunun bilgi ve deneyiminden faydalanmalarını hedeflemektedir. Türkiye’deki paydaşlar, RIS 2020 çağrısı kapsamındaki  “Call 2: RIS innovation projects 2020, Call 3: Connecting RIS projects to EIT Urban Mobility projects 2020, RIS internship 2020” çağrılarına tek bir kuruluş olarak veya bir konsorsiyum kurarak başvuruda bulunabilirler. EIT Kentsel Ulaşım’a üye olmayan kuruluşlar da projede lider kuruluş olabilirler.

“Citizen Engagement” çağrısında, kentte yaşayan insanların ve son kullanıcıların katılımlarına yönelik bir strateji ve uygulama rehberi oluşturulması, başarılı örneklerin paylaşılabileceği bir platformun geliştirilmesi beklenmektedir. Çağrı sadece bir proje desteklenecek olup öngörülen çağrı bütçesi 155.000 Avro’dur. EIT Kentsel Ulaşım’a üye olan kuruluşlar projede aktivite lideri olabilmekte olup üye olmayan kuruluşlar ortak olarak yer alabilirler.

Çağrı duyurusuna ulaşmak için lütfen tıklayınız

Çağrı dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız

EIT Kentsel Ulaşım sitesini incelemek için lütfen tıklayınız

Proje önerilerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar call2020@eiturbanmobility.eu adresine iletilmesi beklenmektedir.

RIS proje önerisi formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız

Citizen Engagement proje önerisi formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız

8 Mayıs 2020 tarihine EK-3 formunun call2020@eiturbanmobility.eu adresine iletilmesi beklenmektedir

Çağrı ile ilgili soruların call2020@eiturbanmobility.eu adresine iletilebileceği belirtilmiştir.

Sorularınız için ncptransport@tubitak.gov.tr  adresimiz aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.