Yaşam bilimleri için bilgi altyapısı sağlayan devletlerarası kuruluş ELIXIR,  11 Mayıs 2017 tarihinde Brüksel’de Veri Ekonomisi ve Ana Kaynaklar Konferansı düzenleyecek. Konferansın fonlama kuruluşları, karar verici mercîler ile akademi ve sanayiden araştırmacıları bir araya getirererek büyüme ve inovasyon için veri altyapılarının öneminin tartışılacağı bir atmosfer yaratması bekleniyor. Etkinlikte ayrıca ana veri kaynakları için ELIXIR tarafından geliştirilen göstereler katılımcılarla paylaşılacak. Bu bağlamda, veritabanlarının bilim ve ekonomiye olan etkisi gösterilecek ve söz konusu kaynakların sürdürülmesinin önündeki zorluklar ile olası çözümler de tartışmaya açılacak.  

Notlar

Konferans gündemi için tıklayınız.

Konferans’a katılım ücretsiz olup etkinliğe kayıt olunması gerekiyor. Kayıt  için lütfen tıklayınız.

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri için tıklayınız.