“Biyomoleküler Etkileşimlerin Bütüncül Modellemesi” EMBO Pratik Kursu 10-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında İzmir’de, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde gerçekleşecek.

Etkinlikte sınırlı sayıda katılımcıya seyahat desteği verilecektir. Konuyla ilgili detay bilgi almak için Dr. Ezgi KARACA ile iletişime geçiniz: ezgi.karaca@ibg.edu.tr

Kursta alanda uzman Dünyaca ünlü bilim insanları tarafından;

* proteinlerin diğer biyomoleküller veya ligandlarla nasıl etkileştiğini tahmin etmeyi amaçlayan “yerleştirme tabanlı” (docking-based) hesaplama yöntemleri ve ilgili biyoinformatik yaklaşımlar

* yerleştirme modellerinin örneklenmesi ve puanlanması için en gelişmiş algoritmalar hakkında teorik altyapıyı sağlayacak, düşük ve yüksek çözünürlüklü bilgilerin kullanımını ve koruma ve birlikte evrime dayalı arayüz tahmin yöntemlerinin geliştirilmesi

* protein-peptit yerleştirme, veriye dayalı moleküler simülasyonlar ve büyük yapılarla membran proteinlerinin modellenmesi de dâhil olmak üzere alandaki diğer ilgili konularda teorik ve pratik dersler verilecektir.

Kursa hesaplamalı biyoji alanında faaliyet gösteren bilim insanları, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar katılabilir.

Etkinlikle ilgili detay bilgi ve etkinliğe kayıt için tıklayınız.

Türkiye’nin EMBO üyeliği idari ve mali işlemleri TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı, İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

EMBO ve Destekleri hakkında bilgi almak için TÜBİTAK EMBO Ulusal İrtibat Noktası ve EMBC Türkiye Delegesi Dr. Jale ŞAHİN’e EMBO@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.