ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup proje kapsamında açılan birinci ortak çağrı kapsamında kentsel erişebilirlik ve bağlantısallık konularıyla ilgili Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır. Projeye, 16 ülkeden 21 farklı kuruluş katılmaktadır.

Çağrı Hakkında Özet Bilgi:

A. Çağrıya katılan ülkelerin listesine ve ilgili başvuru dokümanlarına https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enuac/ adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak uluslararası konsorsiyumun çağrıya katılım sağlayan en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.

B.  Çağrı, aşağıda belirtilen konuları kapsamaktadır. Çağrı dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  • Challenge 1: Evolving solutions for an integrated approach on sustainable urban physical mobility and transport, land use and digital connectivity
  • Challenge 2: Develop and support the implementation of innovative mobility systems and services with a potential to contribute to sustainable urban mobility
  • Challenge 3: Transform and re-organise urban spaces to pave the ground for sustainable urban mobility and accessibility at local level, from the street scale to the district
  • Challenge 4: Develop effective policy options for achieving a shift towards sustainable urban accessibility and connectivity
  • Challenge 5: Change behaviours and perspectives towards sustainable urban accessibility and connectivity

Yukarıda belirtilen konulara uluslararası proje önerisi sunulurken,  proje önerisinin niteliğine göre Araştırma (The Research Pathway) veya İnovasyon (The Innovation Pathway) seçilmelidir.

C.  Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 1 Milyon TL ile desteklenebilecektir. Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.

D.   Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekretaryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır. Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

E.    1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır): 17 Mart 2020 (13:00 CET)

       1. aşama önerilerin TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemine (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) sunulması için son tarih:         31 Mart 2020 (17:30 TSİ)

Ulusal başvuru, Çoklu İşbirliği Destek Programları (1.Aşama) sekmesi altında yer alan EN-UAC COFUND  (1. Aşama) seçilerek ve yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Ulusal başvuru ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

F. Çağrı ile bilgi paylaşımında bulunmak üzere 22 Ocak 2020 (13:00-14:30 CET) tarihinde bir video konferans gerçekleştirilecektir. Detaylar için lütfen tıklayınız.

G. Proje sunacak konsorsiyumların ortak arayışında yardımcı olmak üzere 27 Ocak 2020 tarihinde (13:00-14:30 CET) bir video konferans gerçekleştirilecektir. Detaylar için lütfen tıklayınız.

 

EN-UAC COFUND Çağrısı Genel Koordinasyonu

Serhat MELİK

UİDB AB Çerçeve Programları Müdürlüğü

e-posta: serhat.melik@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 1863

 

ARDEB-1071 program detayları için:

Ebru İMAMOĞLU

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 1804