ERA-CoBioTech Ufuk 2020 programı altında desteklenen, biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürülebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası işbirliği projelerinin desteklenmesini amaçlayan bir programdır. Program, yalnızca araştırma projeleri için Ar-Ge finansman kaynağı olmaktan ziyade, bilim ve teknolojiyi gerçek pazar fırsatlarına dönüştürebilmeyi ve araştırma sonuçlarından en yüksek faydayı sağlamayı da hedeflemektedir. Bu stratejik plan çerçevesinde açılan bu yeni çağrı ile CoBioTech kapsamında desteklenen projelerin çıktılarını değerlendirmek ve biyoteknoloji konusunda ortak bir politika özeti geliştirmek için iki farklı profilde uzman seçmek amaçlanmıştır. Uzmanların biyoteknolojide bilimsel uzmanlığa sahip olmakla birlikte sosyal bilimler ve politika ile ilgili uzmanlığa da sahip olması beklenmektedir. 

Oluşturulacak uzman grubu ile şimdiye kadar desteklenen ERA-CoBioTech projelerindeki temel çıktıları ve bu çıktılarla elde edilen teknolojilerin yıkıcı etkilerini keşfetmek, stratejik planda hedeflenen bu potansiyelin nasıl oluşturubileceğine yönelik önerilerin geliştirilebileceği kapsamlı bir belge oluşturmak, belgenin kapsamını, yapısını ve erişimini tartışmak, bu stratejik plan kapsamındaki muhtemel zorlukları belirlemek üzere bir çalıştay düzenlenmesi ve çalışmaya biyoteknoloji ve sosyal bilimlerdeki uzmanların dâhil edilmesi planlanmıştır. 

Söz konusu çalışma kapsamında yer almak isteyen araştırmacıların, 6 Aralık 2021 @13:00 CET olarak belirlenen son tarihe kadar ERA-CoBioTech Başvuru Formu aracılığıyla başvuru yapması gerekmektedir. 

Tüm detaylar Çağrı Duyurusu’nda mevcuttur.

Detaylı bilgi için:
Dilek  ŞAHİN
Bilimsel Programlar Başuzmanı
TEYDEB-BİYOTEG
dilek.sahin@tubitak.gov.tr
0312 298 94 91

ERA-CoBioTech Çağrı Sekreteryası
State Research Agency (AEI)
era-ib@aei.gob.es
+34 916038447 
İspanya

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-cobiotech-uzmanlar-icin-acik-cagri-baslatti