Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler” (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. ERA-MIN-2 Projesi 01 Aralık 2016 tarihinde başlamış olup 18 ülkeden 21 fonlayıcı kuruluşun katılımı ile oluşturulmuş bir konsorsiyumdur.

Projenin 2017 yılında açılan ilk ortak çağrısının metnine buradan ulaşılabilir: https://www.era-min.eu/node/30

Çağrı Kapsamı

Ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesinin ana amacını oluşturduğu ERA-MIN-2 Projesi kapsamında, enerji ve tarımsal ham maddeler hariç;

 • metalik
 • inşaat (yapı)
 • endüstriyel mineraller

ile ilgili sektörleri ilgilendiren, “ham maddeler yaşam döngüsünü” oluşturan birincil ve ikincil kaynakları konu edinen Ar-Ge projeleri desteklenecektir. İlgili tematik alanlar aşağıda verilmiştir:

 1. Arama ve çıkarma faaliyetlerinden ham maddelerin temini (birincil kaynaklar)
 2. Dizayn
 3. İşleme, üretim ve yeniden imalat
 4. Kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri kazanım (ikincil kaynaklar)
 5. Ortak kesişen alanlar
 • Yeni iş modelleri
 • Mevcut yöntemlerin ve çevresel etki değerlendirmeleri ile ilgili verilerin geliştirilmesi
 • Ham maddelerin güvenilirliği ve sosyal kabul edilebilirliği ile uyumluluk

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, çağrı metninde belirtilen en az iki ülkenin katılımı ile konsorsiyum kurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, projeyi sunan konsorsiyumun en az iki farklı kuruluştan oluşması gerekmektedir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) 01/02/2017 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal uygunluk açısından yeterli bulunan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposal) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 01 Şubat 2017 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 05 Mayıs 2017 (17:00:00 CEST)’dır. Ön öneriler ve tam öneriler, çağrı metninde https://www.era-min.eu/node/30 belirtilen en az ikı ülke ve iki kuruluşun katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından http://www.submission-era-min.eu kullanılarak sunulmalıdır. Çağrı metni için tıklayınız.

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Türk proje ekiplerinin, ortak çağrı sekreteryasına sunulan ön öneri ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’a da aşağıda sunulan ön başvuru fomunu hazırlayıp, 12 Mayıs 2017 (17:30 TSİ) tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahipleri, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 17 Mayıs 2017 (17:30 TSİ) tarihine kadar TÜBİTAK’a göndermeleri gerekmektedir. Ulusal başvuru süreci, ön başvuru formu ve değerlendirme prosedürü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

ERA-MIN-2 projesi ve 2017 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.era-min.eu/node/30 adresinden ulaşılabilir.

Ortak Arama Aracı:

Çağrıya katılmak ve ortak aramak istiyorsanız, Çevre ve Hammaddeler Alanı Ulusal İrtibat Noktaları tarafından yürütülen NCPs-CARE Projesi tarafından kurulan ortak arama paltformunu kullanabilirsiniz: http://partnersearch.ncps-care.eu/.

Sorularınız için:

ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı başvurusu ile ilgili sorularınız için  ilgili çağrının irtibat noktası Dr. Ufuk ATAY ile (ufuk.atay@tubitak.gov.tr ) irtibata geçebilirsiniz.