ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus, EN SgplusRegSys ve EnerDigit projeleri Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir.

ERA-Net Smart Energy Systems’in yeşil enerjiye geçiş için dijital dönüşüm konulu 2020 yılı çağrısı, gelecekteki enerji sisteminin, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve yeni bir pazar tasarımına büyük ölçüde dayalı olarak daha dağınık bir yapıda olacağı noktasından hareketle, yerel ve bölgesel düzeyde enerji sistemlerini optimize etmek ve bunları güvenli/esnek bir Avrupa enerji sistemine bağlamak için yeni teknolojik seçeneklerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kasım ayında başvurulara açılması öngörülen çağrının bütçesi 29 Milyon Avro olacaktır. Çağrıya yönelik detaylı bilgiler sayfasında yayınlanacaktır.

Açılacak çağrıya yönelik konsorsiyum kurma faaliyetlerinde bulunmak ve proje fikirlerinin geliştirilmesine yönelik işbirliği platformuna kayıtlar 14 Ekim tarihi ile itabaren açılmıştır. Platforma kayıt olarak:

  • İşbirliği ilgi alanlarınızı ve uzmanlığınızı paylaşabilirsiniz
  • Proje konsorsiyumlarına yönelik ortak arama faaliyetlerinde bulabilirsiniz
  • Profiliniz veya işbirliği teklifinizle ilgilenen taraflarla iletişime geçme imkanı elde edebilirsiniz

İşbirliği Platform Sayfası için: https://jpp-ses-matchmaking-micall20.eranet.b2match.io/

Soru ve görüşleriniz için ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz