Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen ve kapsamları aşağıda paylaşılan Era-Net Cofund projeleri çağrılarına yönelik olarak, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL’in de katılımlarıyla, 11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 10:00’da çevrimiçi bilgi günü etkinliği gerçekleştirilecektir.

Etkinliğe katılım için 9 Şubat 2021 Salı günü saat 17:30’a kadar kayıt yapılması zorunludur. Kayıt adresine buradan erişebilirsiniz.

Etkinliğe kayıt olduktan sonra kayıt onayı ve toplantı bağlantı adresine ilişkin detaylar e-posta yolu ile etkinlikten önce paylaşılacaktır.

ForestValue projesinin 2021 yılı çağrısında, ormanların ve orman kaynaklarının bütüncül bir şekilde kullanılması teşvik edilerek biyo-temelli ekonominin gelişmesi amaçlanmaktadır. Çağrı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıların en üst düzeye çıkarılabilmesi için ormanların sürdürülebilir ve çok işlevli kullanımı ve yönetimi/amenajmanı, farklı bakış açılarıyla ahşap ile inşa ve  orman biyokütlesi kullanımında fayda, sinerji ve ödünleşim (trade-offs) analizleri konularını kapsamaktadır. Çağrının duyuru metni için tıklayınız.

ERA PerMed projesinin ana amacı kişiselleştirilmiş tıp alanında translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi, klinik araştırmalar ile biyoinformatik bileşenlerin bir araya getirildiği ve konunun etik, yasal ve sosyal açıdan ele alındığı kişiselleştirilmiş tıbbın uygulanmasına yönelik interdisipliner çalışmaların teşvik edilmesidir. ERA PerMed 2021 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 30 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ile açılmıştır. Çağrının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Multidisipliner Araştırma Projeleri – Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları için Klinik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir. ERA PerMed, bu çağrı ile kişiselleştirilmiş tıp alanında klinik, bilgisayar bilimi/tıbbi bilişim araştırmalarını kapsayan multidisipliner çalışmaların yanı sıra kişiselleştirilmiş tıbbın etik, yasal ve sosyal uygulamalarını içeren araştırma ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmektedir. Çağrının duyuru metni için tıklayınız.

NEURON projesinin ana amacı, partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım etmektir. Projenin “Nörogelişimsel hastalıklar” konulu 2021 yılı çağrısı için ilk aşama başvuruları alınmaya başlamıştır. Çağrının amacı, nörolojik ve zihinsel bozuklukların nörogelişimsel doğası ile ilgili önemli sorularını ele alacak çok uluslu, ortak araştırma projelerini desteklemektir. Çağrının duyuru metni için tıklayınız.

QUANTERA projesi Avrupa ülkeleri arasında Kuantum Bilimleri ve Teknolojisi konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulmasını amaçlamaktadır. QuantERA projesinin 2021 yılı çağrısının ana temasını temel ve uygulamalı Kuantum araştırmaları oluşturmaktadır. Çağrı kapsamında yeni uluslararası işbirlikleri yoluyla Ufuk2020 Programı Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında desteklenen amiral gemisi projelerinden olan Kuantum Amiral Gemisi Projesi’ni (qt.eu) tamamlayacak araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrının duyuru metni henüz yayınlanmamıştır.

FLAG-ERA projesi uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerini desteklemeyi hedeflemektedir. Flag-ERA projesinin 2021 yılı ortak çağrısının ana temasını temel ve uygulamalı Grafen Araştırmaları ile İnsan Beyni Araştırmaları oluşturmaktadır. Çağrı kapsamında yeni uluslararası işbirlikleri yoluyla Ufuk2020 Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında desteklenen amiral gemisi projelerinden olan Grafen  Amiral Gemisi Projesi (graphene-flagship.eu) ile İnsan Beyni  Amiral Gemisi Projesi’ni (humanbrainproject.eu) tamamlayacak araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrının duyuru metni için tıklayınız.

SUSAN, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD ve SUSCROP projeleri 2021 yılı ortak çağrısının ana temasını tarımsal sistemlerde döngüsellik oluşturmaktadır. Çağrı kapsamında, bitki yetiştiriciliği ve hayvancılık sistemlerinin entegrasyonun; emisyonları azaltma, doğal kaynakları kullanmada daha verimli olma, harici girdileri (örn. pestisitler, mineral gübreler ve ithal yem) azaltma, iç ve dış koşullara daha esnek ve dayanıklı bir sistem oluşturma vb. konularda etkilerinin araştırılması ve araç olarak bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanılması beklenmektedir. Çağrının ön duyurusu için tıklayınız.

PROGRAM

10:00-10:10    Açılış Konuşması 
10:10-10:20    ForestValue 2021 Yılı Çağrısı 
10:20-10:30    Era PerMed 2021 Yılı Çağrısı
10:30-10:40    Neuron 2021 Yılı Çağrısı
10:40-10:50    SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD ve SusCrop 2021 Yılı Ortak Çağrısı 
10:50-11:00    QuantERA 2021 Yılı Çağrısı
11:00-11:10    FlagERA 2021 Yılı Çağrısı
11:10-11:30    TÜBİTAK 1071 Programı Ulusal Başvuru Süreçleri 
11:30-12:00    Soru-Cevap