ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda, ERA.Net RUS PLUS Avrupa araştırma programları arasında önemli bir yer tutmakta ve bu programın en önemli hedefi olan, ulusal ve bölgesel seviyede Rusya’ya yönelik olarak sürdürülen araştırma faaliyetlerinin koordine edilmesi doğrultusunda hizmet etmektedir. ERA.Net RUS PLUS Projesi kapsamında Nanoteknolojiler, Sağlık Bilimleri ve Robotbilim alanlarındaki ortak çağrı 31 Ekim 2019 tarihinde açılmıştır.

İlgili tematik alanlarda farklı ülkelerde ortak arayan adaylar https://partnering.pt-dlr.de/eranetrusplussntcall2019 linki üzerinden kendi araştırmalarını beyan edip, ortak arayışında bulunduklarını belirtebilirler.

2019 yılı ortak çağrısına, Rusya’nın yanı sıra Almanya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, İsviçre, Letonya, Moldova, Romanya, Slovakya ve Yunanistan’dan da fonlama kuruluşları katılmaktadır. Söz konusu çağrı çerçevesinde, Rusya’dan en az bir ve çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın katılımıyla oluşturulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenecektir. 31 Ocak 2020 tarihi Orta Avrupa saatiyle 15.00’de kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak, https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_ST2019  adresinde yer alan elektronik başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Çağrı ile ilgili detaylara http://www.eranet-rus.eu adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Eşzamanlı Ulusal Başvuru Süreci:

ERA.Net RUS PLUS uluslararası ortak çağrısına başvuran Türk tarafı ortakların eşzamanlı TÜBİTAK UİDB-PBS çevirimiçi sistem üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Ulusal başvuru yapmayan ya da belgeleri eksik olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Araştırma enstitüsü ve üniversite personeli olan araştırmacıların proje başvurularının ARDEB 1071 programına yapılması gerekmektedir.

TÜBİTAK 1071 programı kapsamında çağrıya ilişkin başvurular https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet adresinden yapılabilecektir. Başvuruların onay son tarihi 31 Ocak 2020 tarihi olup, 7 Şubat 2020’ye kadar elektronik imza işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

ERA.Net RUS Plus Uzman Veritabanına Kayıt Olanağı

Ülkemizi ERA.Net RUS Plus platformunda ilgili tematik alanlarda uzman olarak temsil etmek isteyen araştırmacılar https://secure.pt-dlr.de/evalinco/?callReference=ERA-NET-RUS-Plus linki üzerinden Uzman Veritabanına (Havuzuna) kaydolabilirler. 

 

İletişim:
Genel konular için:
Ragıp BAYRAMBEYLİ
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
T +90 312 298 17 92
e-posta: eranetrusplus@tubitak.gov.tr 

ARDEB 1071 Programı için:
Esra Burcu YAMAK 
ARDEB Uluslararasi İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
T +90 312 298 18 12
burcu.yamak@tubitak.gov.tr 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/eranet-rus-plus-bilim-ve-teknoloji-alaninda-2019-yili-ortak-cagrisi-acildi