ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus ve EN SGplusRegSys projeleri Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir.

ERA-Net Smart Energy Systems’in enerji depolama çözümleri konulu 2019 yılı çağrısı, bütünleşik enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesine ve bu alandaki tanımlanmış zorluklara cevap veren çözümlere odaklanmıştır. Çağrı ile elektriksel, elektrokimyasal, malzeme, ısıl ve mekanik depolama gibi alanlarda kısa veya uzun süreli enerji depolama için sürdürülebilir, bütünleşik enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çağrıda, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir. TÜBİTAK’ın bu çağrı için belirlediği toplam çağrı bütçesi 750.000 Avrodur.

Çağrıya başvuracak olanların 12 Kasım 2019, 14:00 CET’e kadar ERA-Net Smart Energy Systems web sayfasından (http://www.eranet-smartenergysystems.eu) zorunlu ilgi kaydı (compulsory registration of interest) yapması gerekmektedir. TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılacak zorunlu ilgi kaydı başvurusunun elektronik imza süreci için son tarih ise 14 Kasım 2019, 17.30’dur. Proje başvurusu için son tarih 22 Ocak 2020, 14:00 CET olup ERA-Net Smart Energy Systems web sayfasından (http://www.eranet-smartenergysystems.eu) yapılması gerekmektedir. TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılacak proje başvurusunun elektronik imza süreci için son tarih ise 24 Ocak 2020, 17:30’dur.

ERA-Net Smart Energy Systems tarafından çağrıya ilişkin daha detaylı bilgi verme ve  işbirliği/eşleştirme amaçlı olarak düzenlenmesi planlanan etkinlikler aşağıdadır. Diğer olası etkinlikler için www.eranet-smartenergysystems.eu/JointCall19 adresi takip edilmelidir.

  • Webiner etkinlikleri: Aşağıdaki tarihlerde düzenlenmesi planlanmaktadır. Kayıt için bilgi www.eranet-smartenergysystems.eu/JointCall19 adresindedir.
    • 22 Ekim 2019, 2019, 13:00-14:00 CEST
    • 26 Kasım 2019, 13:00-14:00 CET

Ulusal Başvuru Kurallarını içeren Çağrı Duyurusu aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/era-net_smart_energy_systems_1071_ar-ge_ve_yenilik_projeleri_surec_dokumani.pdf

Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgiler ise www.eranet-smartenergysystems.eu/JointCall19 adresindedir.

 

İletişim:

Çağrıya ilişkin sorular için:

Önder ZOR

TEYDEB USETEG Grup Koordinatörü V.

0312 298 9456, onder.zor@tubitak.gov.tr

1071 Programına ilişkin sorular için:

Tayyip KÖSOĞLU

ARDEB Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu

0312 298 1806, tayyip.kosoglu@tubitak.gov.tr