Ufuk 2020 Programı ERC 2019 Starting Grant çağrısı kapsamında Avusturya’da desteklenmeye hak kazanan Dr. Ertuğ Rüstem Altınay “STAGING-ABJECTION” isimli projesini Türkiye’de Kadir Has Üniversitesi’nde yürütme kararı almıştır. Bu projenin Türkiye’ye Avrupa’dan taşınan ilk ERC projesi olması nedeniyle Dr. Altınay’ı ve üniversitesini tebrik ediyoruz.

“Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek” projesi batılı tarzda tiyatronun Türkiye’de ulus inşasında oynadığı rolü azınlık tiyatrolarına odaklanarak inceleyecektir. Proje arşiv araştırması ile saha çalışmasını birleştirerek 19. yüzyıldan günümüze Türkiye ve diyasporalarında aidiyet politikalarının müzakeresinde tiyatronun yerini tartışmaktadır. Avrupa Araştırma Konseyi Starting Grant çağrısı kapsamında 1,4 milyon Avroluk fonla desteklenen proje, Türkiye tiyatrosu üzerine yapılmış en kapsamlı eleştirel çalışmalardan biri olmayı hedeflemektedir.

Rüstem Ertuğ Altınay, doktora derecesini New York Üniversitesi Performans Çalışmaları Bölümü’nden aldı. Aynı üniversitede yürüttüğü doktora sonrası çalışmalarına Viyana Üniversitesi, Avusturya Bilimler Akademisi ve Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’nde devam etti. 2019 yılında Marie Skłodowska-Curie bursuyla Sabancı Üniversitesi’nde çalışmak üzere Türkiye’ye döndü. Halen Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde misafir akademisyen olarak görev yapmaktadır.

Avrupa Araştırma Konseyi (Europen Research Council  (ERC)) sosyal ve beşeri bilimler dahil olamak üzere her bilimsel alandan öncül araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirmekte ve özellikle çok disiplinli, disiplinlerarası, yeni fikirler ve alışılmadık yenilikçi yaklaşımlar içeren projeleri desteklemektedir. ERC’nin hedefi Avrupa’da bilimsel mükemmeliyeti güçlendirmek ve Avrupa’yı en iyi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmektir. ERC hem büyük bütçesi hem de ileri düzey araştırmacıların yanısıra genç araştırmacılara verdiği desteklerle birçok ülke için önemli bir odak noktası olmuştur. ERC projesini yürüten Baş Araştırmacı dilerse projenin ERC tarafından desteklenme kararının alınmasından sonra projenin tamamı veya bir kısmı AB Üye veya Asosiye Ülkeleri’ndeki başka bir üniversiteye taşıyabilmektedir (portability rule). ERC bu özellik ile Avrupa’daki üniversiteler arasında rekabeti artırmayı ve üniversitelerin en iyi araştırmacıları en iyi çalışma koşullarında istihdam edebilmelerini hedeflemektedir.