Avrupa Komisyonu destekli bir Avrupa Teknoloji Platformu olan, kara yolu ulaşımı modu araştırmaları ve inovasyonu konularında strateji, vizyon ve yol haritaları hazırlayan ERTRAC aynı zamanda Çerçeve Programlar’ın Ulaşım alanı çağrılarına da büyük oranda yön vermektedir. ERTRAC şu anda Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı için kamuoyundan (ilgili olabilecek kamu kurumları, özel sektör, büyük sanayi kuruluşları, akademi, araştırma merkezleri/enstitüleri) görüş toplamaktadır. Stratejik Araştırma Ajandası’nın taslak versiyonuna bu bağlantıdan erişilebilir. Görüş bildiriminde bulunmak için ise, 30 Ocak 2017 tarihine kadar info@ertrac.org adresine e-posta göndermek gerekecektir.