EuroHPC JU (European High-Perfomance Computing Joint Undertaking / EuroHPC Ortak Girişimi), Avrupa’da geliştirilen teknolojiye dayalı Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) çözümlerinin kamu kaynakları ile oluşturulan merkezlerde kullanımını desteklemek için 2018 yılında kurulmuştur. EuroHPC Ortak Girişiminin ilk fazında; dünyanın en iyi 5’i arasında olacak 3 adet süper bilgisayarın, dünyanın en iyi 25’inde yer alacak 5 adet süper bilgisayarın kurulması ve süper bilgisayarlar ile ilişkili araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin çağrılarla desteklenmesi hedeflenmektedir.

EuroHPC Ortak Girişimi tarafından 2019 yılında araştırma ve yenilik alanında “Büyük Ölçekli Teknolojiler ve Uygulamalara Doğru” (H2020-JTI-EuroHPC-2019-1) ana başlıklı ortak proje çağrısı açılmıştır. Bu çağrı kapsamında desteklenecek projeler ile EuroHPC tarafından sağlanacak yüksek performans hesaplama yeteneklerinin kullanılması amaçlanmaktadır. Çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, en az 3 farklı Avrupa Birliği üye ülke veya asosiye ülkelere ait 3 farklı kurum/kuruluştan oluşması gerekmektedir.

Çağrı ve uluslararası başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgiye ortak çağrı sekretaryasının internet sayfasından; ulusal başvuru kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili Kişiler:

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
Dr. Kamil Öncü ŞEN
e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr
Tel: +90 312 298 18 09

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
Onur TEMİZSOYLU
e-posta: onur.temizsoylu@tubitak.gov.tr
Tel: +90 312 298 93 63

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/eurohpc-ortak-girisimi-proje-cagrisi-duyurusu