GEORISK projesi Ufuk2020 Programı Yenilenebilir Enerji 2018 çağrısı altında desteklenen bir projedir. Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmaya hak kazanan bu proje ile jeotermal enerji yatırımlarında karşılaşılan jeolojik ve teknik risklere karşı risk sigorta programları (risk insurance schemes) geliştirilmesi planlanmaktadır

Bu kapsamda jeotermal projelerinde karşılaşılan risklerin ve belirsizliklerin anlaşılmasına yönelik bir anket çalışması başlatılmıştır. Anket vasıtası ile piyasadaki oyuncuların ihtiyaçlarının anlaşılması hedeflenmektedir. Ankete yönelik alınacak cevaplar geliştirilecek risk sigorta programına büyük bir katkısı olacağı değerlendirilmektedir.

Ankete yönelik hazırlanmış bilgi dokümana sayfasından ulaşabilirsiniz

Ankete ulaşmak için tıklayınız.

Doldurulan anketi 30 Haziran 2019 tarihine kadar ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi ile paylaşmanız rica ederiz.

Projeye yönelik daha detaylı bilgilere sayfasından ulaşabilirsiniz.