Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. GEOTHERMICA projesi, jeotermal enerji ile ilgili tematik alanlarda çalışılmasını, uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrı başlatılmıştır. Proje çağrısına, GEOTHERMICA çağrısına katılan ülkelerden en az 3 farklı ülkeden olmak üzere, en az 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Çağrıya Türkiye, Fransa, Almanya, İzlanda, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, İrlanda, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre katılım sağlamaktadır. Çağrı kapsamında jeotermal enerji ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Çağrı konuları hakkında detaylı bilgiye resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir (http://www.geothermica.eu/call-to-action/).

A) Jeotermal kaynakların, rezervlerin ve rezervuarların belirlenmesi ve değerlendirilmesi

B) Jeotermal kaynakların ve rezervuarların geliştirilmesi

C) Tedarik ve akıllı enerji sistemlerine entegrasyon

D) Jeotermal işletmelere yönelik yeni yaklaşımlar

GEOTHERMICA başvuru süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Her iki adım için de olmak üzere,  www.geothermica.eu internet adresindeki ilgili formlar İngilizce doldurulacak ve ortak kuruluşlar adına, proje koordinatörü tarafından, son tarihler dikkate alınarak GEOTHERMICA sunucusuna yüklenecektir. Elektronik Kayıt Sistemine yüklenmiş olan formlar üzerinden değerlendirme süreçleri yürütülecektir. 

Çağrı takvimi aşağıda verilmiştir.

  • 13 Eylül 2019 13:00 UTC1: Proje ön başvurularının son teslim tarihi (www.geothermica.eu adresinde yer alan Elektronik Kayıt Sistemine yüklenecektir)
  • 20 Eylül 2019: Türkiye’den katılan firmalar tarafından TÜBİTAK’a ön kayıt başvuruları için son tarih.
  • 11 Kasım 2019: Ön başvuruların sonuçlarının başvuru sahiplerine GEOTHERMICA koordinatörü tarafından açıklanması.
  • 31 Ocak 2020 13:00 UTC1: Proje önerilerinin başvurularının yapılabilmesi için son tarih.

Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme  Programı kapsamında destekleneceklerdir. Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler  için %75’tir. Ayrıntılı bilgi www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer almaktadır. GEOTHERMICA’ya sunulan bir projede Türkiye’den birden fazla kuruluşun yer alması halinde, bu kuruluşların  1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına  ortak proje önerisi sunması gerekmektedir.

Çağrı irtibat kişisi Dr. Kaan KARAÖZ’ün bilgileri aşağıda verilmiştir.

Dr. Kaan KARAÖZ

Bilimsel Programlar Uzmanı

TÜBİTAK – TEYDEB

Tel: 009 312 298 9466

e-posta: kaan.karaoz@tubitak.gov.tr