Avrupa Birliği Göç ve Demografi Bilgi Merkezi, 2 Aralık 2016 tarihinde Göç Veri Katalogu ve Dinamik Bilgi Merkezi adı altında iki çevrimiçi aracı hizmete açtı.

Bu iki çevrimiçi araç; göç ile ilgili verilerin merkezileştirilmesi, göç akımlarının anlaşılması ve bu akımların toplumlar üzerindeki etkisinin anlaşılması bakımından büyük önem taşıyor. Avrupa Komisyonu’nun ilgili Kurumlarının hizmetinde olacak araçların karar vericilere kolaylık da sağlaması beklenmekte.