Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (SEA-EU JFS) 2019 yılı çağrıları kapsamında Güneydoğu Asya ülkelerinde ortak arayan araştırmacı ve şirketler için Eylül ayında Endonezya ve Tayland’da düzenlenecek olan etkinliklere katılım için seyahat desteği veriliyor.

  • SEA-EU JFS 2019 Bilim ve Teknoloji Çağrısına nanoteknoloji tematik alanında proje önerisi sunmayı planlayan araştırmacılar ve şirketler Endonezya’da düzenlenecek olan 14. Ortak Kimya Konferansıyla (https://jcc.uns.ac.id/) ilişkili olarak düzenlenmesi planlanan JFS Network Etkinliğine katılım için verilecek olan seyahat desteğine başvurabilir.
  • SEA-EU JFS 2019 İnovasyon Çağrısına bulaşıcı hastalıklar tematik alanında proje önerisi sunmayı planlayan araştırmacılar ve şirketler Tayland’da düzenlenecek olan Biyo Yatırım Asya 2019 Fuar ve Konferansıyla (http://www.bioinvestmentasia.com/) ilişkili olarak düzenlenmesi planlanan JFS Network Etkinliğine katılım için verilecek olan seyahat desteğine başvurabilir.

Seyahat desteklerine yalnızca SEA-EU JFS 2019 Çağrılarına proje önerisi sunmayı planlayan ve Güneydoğu Asya ülkeleri ile güçlü bir konsorsiyum oluşturmayı hedefleyen araştırmacılar ve şirketler başvuru yapabilir. Seyahat desteği için son başvuru tarihi 25 Ağustos 2019’dur.

SEA-EU JFS 2019 Çağrıları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Seyahat destekleri hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/guneydogu-asya-ulkeleri-icin-bulasici-hastaliklar-ve-nanoteknoloji-alanlarinda-seyahat-destegi