Avrupa Birliği Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında bulunan Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji alanına ait 2018-2020 çağrılarına odaklanan Çalışma Programı Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanmıştır.

İlgili Çalışma Programı’nda yenilenebilir enerji, fosil yakıtların karbonsuzlaştırılması, akıllı şehirler ve toplumlar, enerji verimliliği ve enerji sistemleri gibi konular özelinde projelerin desteklenmesi beklenmektedir. 2018 yılı çağrıları 7 Kasım 2017 tarihinde resmi olarak açılmıştır

İlgili dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni çağrılar hakkında detaylı bilgi almak ve görüşlerinizi iletmek için ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.