Güvenli Toplumlar (Secure Societies) Alanı 2018-2020 Çalışma Programı yayınlanmıştır.

Güvenli Toplumlar (Secure Societies) Alanı AB Ufuk2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında yer almaktadır.

Güvenli Toplumlar alanının amacı; temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler, organize suç ve dijital suçlar gibi tehditlere karşı yurttaşların güvenliğinin temini için bilgi ve teknolojiler geliştirmek, mevcut teknolojilerin Avrupa ve vatandaşlarının güvenliğini sağlayacak yönde uyum içinde çalışmasını sağlamak ve sivil güvenlik çözümleri için tedarikçileri ve kullanıcıları işbirliğine teşvik etmektir.

Ufuk2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2018 yılı çağrıları 15 Mart 2018 tarihi itibari ile açılacak olup, 23 Ağustos 2018’e kadar başvuruları kabul edecektir.  

Ufuk2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2018-2020 Çalışma Programı’na ulaşmak için tıklayınız.

Ufuk2020 Güvenli Toplumlar Alanı özelindeki sorularınızı ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile iletebilirsiniz.