TÜBİTAK tarafından 2010 yılından bu yana organize edilen “Hedef Türkiye” Girişimi kapsamındaki etkinlikler ile Türkiye Araştırma Alanı (TARAL)’nın tanıtımının yapılması, AB fonları ve ulusal fonlar hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

“Hedef Türkiye“ Girişimi kapsamında TÜBİTAK, Amerikan Bilimsel Araştırmaları Geliştirme Birliği  (AAAS – American Association for the  Advancement of  Science) tarafından 17 Şubat 2017 tarihinde  ABD’nin Boston şehrinde araştırmacılara yönelik olarak düzenlenen kariyer fuarına katılım sağlayacaktır.

Hedef Türkiye etkinlikleri kapsamında, Ufuk 2020 Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) Programı altında Türkiye’de gerçekleştirilebilecek büyük bütçeli öncül Araştırma Fonları; Ufuk 2020 Marie Sklodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri (MSCA) kapsamında deneyimli araştırmacıların Türkiye’ye geri dönüşü ve de Türkiye’den ABD’ye araştırma amaçlı gidiş olanakları ile ilgili Bireysel Burslar; ABD ve Türkiye arasında ikili anlaşmalar vasıtasıyla gerçekleştirilebilecek Ortak Projeler ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından sunulan Ulusal Burslar hakkında bilgi verilecektir.

TÜBİTAK’ın Türkiye Araştırma Alanındaki araştırma ve fon imkanları hakkında bilgi sunmak üzere tanıtım masasası açacağı bu fuar kapsamında tüm araştırma alanlarından her deneyim seviyesinden araştırmacılar iş verenler ile buluşturulacaktır. Aynı zamanda araştırmacıların kariyer gelişimine yönelik çalıştaylar da gerçekleştirilecektir. Türkiye’de yer alan üniversite ve Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluş temsilcilerinin de tanıtım masası açmak üzere katılımı mümkün olup, kurumsal olarak etkinliğe katılım sağlama konusunda bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Türkiye’de yer alan üniversite ve Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluş temsilcilerinin katılım sağlayabileceği çalıştaylar kapsamında araştırmacıların kariyer gelişimine yönelik strateji belirleme ve kurumsal alt yapı oluşturulmasına yönelik başlıklar da yer almaktadır.  İlgili çalıştay programına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Etkinliğe kayıt ücretsizdir, kayıt olmak için tıklayınız