TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) Era-Net Cofund projesi kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında 2 adet çağrıya katılım sağlanmış olup, 2022 yılı Nisan ayında 3. çağrının açılması planlanmaktadır. İlgili çağrı kapsamında, Avrupa tarım-gıda sistemlerinin sürdürülebilir, esnek, adil ve şeffaf sistemlere dönüşümü amacıyla dijital çözümlerin geliştirilmesini hedef alan çok uluslu, çok disiplinli araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Çağrı kapsamında; hassas tarım, akıllı gıda-tarım sistemleri, lojistik, gıda işleme, tedarik zinciri yönetimi ve ticarileştirme için yeni dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve entegrasyonu ile çiftçiden tüketiciye, politika belirleyicileri ve gıda otoritelerine kadar tüm gıda-değer zinciri paydaşları için şeffaflık ve izlenebilirliğin sağlanması beklenmektedir.

Sunulacak projeler kapsamında, oluşturulan çözüm önerilerinin gıda-değer zinciri boyunca etkileri de göz önünde bulundurulmalı; gıda zinciri boyunca atıklar ve kayıplarla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere iki veya daha fazla aşama (birincil üretim, imalat ve işleme, gıda paketleme, dağıtım, tüketicilerin davranış ve tutumu, yemek hizmetleri (catering) vb.) için etkilerin incelenmesi istenmektedir. Şeffaflık, gıda izlenebilirliği ve orijinalliği ile ekonomik planlamanın sağlanmasında çok önemli bir faktör olup bu çağrının ana temasını oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik faktörü de hem çevresel hem de sosyal ve ekonomik açıdan ele alınmalıdır.

Çağrının Kapsadığı Tematik Alanlar:

KONU 1: Gıda-değer zinciri boyunca çiftçiler, tüketiciler ve diğer paydaşlar için daha şeffaf, birbiri ile bağlantılı dijital teknolojilerden yararlanan tarımsal gıda sistemleri

KONU 2: Tarımsal gıda sistemlerinde BİT teknolojilerinin benimsenmesinin önündeki engellerin belirlenmesi, ele alınması ve kaldırılması

KONU 3: Sürdürülebilir ve esnek tarımsal gıda yönetimi uygulamalarını desteklemek için veriye dayalı ödül ve teşvik sistemlerinin geliştirilmesi ve etki tahmini

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Detaylar, taslak çağrı takvimi ve uluslararası ön duyuru metni için tıklayınız.

Çağrı İrtibat Kişileri:
Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK
Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)      
e-posta: meltem.soydan@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 64

 

ARDEB- 1071 programı detayları için;
Dr. Kamil Öncü ŞEN
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 18 09

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ict-agri-food-2022-yili-cagrisi-on-duyurusu