Birleşmiş Milletler’in (BM) bilimsel bir kuruluşu olan “Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetler Arası Platformu (IPBES)” tarafından 27-31 Temmuz 2020 tarihlerinde  “Biyoçeşitlilik ve Pandemiler”  isimli sanal bir çalıştay düzenlenecektir.

Çalıştay için aşağıda belirtilen biyoçeşitlilik ve pandemi alanlarıyla ilintili ihtisas sahibi bilim adamları ve uzmanlar, ilgili hükümet ve paydaşlar tarafından aday gösterilebilecektir:

  • Biyoçeşitlilik ve Pandemi
  • Bulaşıcı Hastalıkların Ekolojisi ve Evrimi
  • Epidemiyoloji
  • Halk Sağlığı 
  • Siyaset Bilimi 
  • Ekonomi 
  • Davranış Bilimi

Çalıştay’ın sonucunda konuya ilişkin bir çalıştay raporu hazırlanacak olup, söz konusu rapor hakem değerlendirmeleri sonrası Eylül 2020’de kamuya açıklanacaktır.

Söz konusu Çalıştay’a ülkemizden katılım sağlamak isteyen uzman ve bilim adamlarının başvurularını 1 Haziran 2020 tarihine kadar https://ipbes.net/application-pandemics-workshop adresinden online olarak yapmaları gerekmekte olup, başvuru formu doldurulurken aday gösteren hükümet/kuruluş bölümünün, IPBES Platformu’nun akredite paydaşı olup, söz konusu Platformun programları için uzmanları aday gösterme yetkisine sahip olan ve bizim de üyesi olduğumuz “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bilim Vakfı (ECOSF)” şeklinde doldurulması gerekmektedir.

Başvuru yapan adaylar arasından IPBES Uzman Paneli tarafından yapılacak seçim ile katılımcı olacak 20 uzman belirlenecek olup, katılımcıların 27-31 Temmuz 2020’de planlanan sanal çalıştayın tüm süresi boyunca hazır olmaları gerekecektir.

Bahse konu çalıştay ve başvuru prosedürüne ilişkin detaylara aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:

https://ipbes.net/notification_workshop_biodiversity_and_pandemics

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ipbes-tarafindan-biyocesitlilik-ve-pandemiler-konulu-sanal-bir-calistay-duzenlenecek