Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programming Neurodegenerative Disease Research – JPND) kapsamında ‘Fizyolojik Sistemlerdeki Bozuklukların Öntanısıyla Nörodejeneratif Hastalıkların Bağlantısı’ başlıklı 2021 yılı çağrısı Ocak ayında açılacaktır.

JPND JPCOFUND-2 2021 yılı çağrısının amacı, nörodejeneratif hastalıklarla ilgili yeni teşhis veya müdahalelerin geliştirilmesi potansiyeline sahip erken hastalık göstergelerinin tespitini, ölçülmesini ve anlaşılmasını amaçlayan iddialı, yenilikçi, çok disiplinli ve çok uluslu araştırmaları teşvik etmektir. Çağrıya 20 farklı ülkeden katılım beklenmektedir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje tekliflerinde en az üç paydaş ülkenin katılımı ile konsorsiyum kurulması zorunluluğu bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.neurodegenerationresearch.eu/2020/12/pre-call-announcement/

İletişim: gaye.cetinkaya@tubitak.gov.tr